Cách thêm/xóa "Allow wake timers" khỏi Power Options trong Windows 10

Cài đặt Allow wake timers trong Power Options cho phép Windows tự động đánh thức máy tính khỏi chế độ ngủ, nhắm thực hiện các tác vụ theo lịch trình và những chương trình khác. Bạn có thể đặt chế độ này để bật, tắt hoặc chỉ giờ “đánh thức” vào những thời điểm quan trọng.

Wake timer là một sự kiện hẹn giờ đánh thức PC khỏi trạng thái ngủ và ngủ đông tại một thời điểm cụ thể. Ví dụ, một tác vụ trong Task Scheduler được tích vào hộp kiểm "Wake the computer to run this task".

Wake timer trong Windows 10 bao gồm những thứ như khởi động lại sau bản cập nhật Windows.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách thêm hoặc xóa cài đặt Allow wake timers thuộc phần Sleep trong Power Options cho tất cả người dùng trong Windows 10.

Lưu ý: Bạn phải đăng nhập với tư cách admin để có thể thêm hoặc xóa cài đặt này trong Power Options.

Thêm/xóa "Allow wake timers" khỏi Power Options trong Windows 10
Thêm/xóa "Allow wake timers" khỏi Power Options trong Windows 10

Thêm hoặc xóa "Allow wake timers" trong Power Options bằng Command Prompt

1. Mở một Command Prompt với quyền admin.

2. Nhập lệnh bên dưới bạn muốn sử dụng vào Command Prompt và nhấn Enter.

(Thêm - mặc định)

powercfg -attributes SUB_SLEEP BD3B718A-0680-4D9D-8AB2-E1D2B4AC806D -ATTRIB_HIDE

Hoặc:

(Xóa)

powercfg -attributes SUB_SLEEP BD3B718A-0680-4D9D-8AB2-E1D2B4AC806D +ATTRIB_HIDE

3. Bây giờ bạn có thể đóng Command Prompt nếu muốn.

Thêm hoặc xóa "Allow wake timers" trong Power Options bằng file REG

Các file .reg được tải xuống bên dưới sẽ sửa đổi giá trị DWORD trong registry key sau:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\238C9FA8-0AAD-41ED-83F4-97BE242C8F20\BD3B718A-0680-4D9D-8AB2-E1D2B4AC806D

1. Thực hiện bước 2 (để thêm) hoặc bước 3 (để xóa) bên dưới cho những gì bạn muốn làm.

2. Để thêm "Allow wake timers" vào Power Options, tải xuống file này và chuyển đến bước 4 bên dưới.

3. Để xóa "Allow wake timers" khỏi Power Options, tải xuống file này và chuyển đến bước 4 bên dưới.

4. Lưu file .reg vào desktop.

5. Nhấp đúp chuột vào file .reg đã tải xuống để hợp nhất nó.

6. Khi được nhắc, bấm vào Run > Yes (UAC) > Yes > OK để phê duyệt hợp nhất.

7. Bây giờ, bạn có thể xóa file .reg đã tải xuống nếu muốn.

Thứ Hai, 20/01/2020 08:13
32 👨 619
0 Bình luận
Sắp xếp theo