Thêm QuickLaunch vào thanh Taskbar trong Windows 7

Bạn chú ý rằng thanh Taskbar trong Windows 7 cho phép bạn thêm các item vào, tính năng đó kết hợp với thanh taskbar bình thường thì giúp cho nó giống như QuickLaunch trong các phiên bản windows trước.

Như hình trên là thanh Taskbar của Windows 7 sau khi thay đổi trở lại với chế độ XP/Vista, và thêm thanh quicklaunch trở lại.

Thêm QuickLaunch trở lại Windows 7

Để thêm một toolbar vào, bạn nhấn chuột phải lên thanh taskbar, và chọn Toolbars \ New Toolbar từ menu. Bạn nên bỏ khóa thanh taskbar tại thời điểm này.

Tại cửa sổ mới hiện ra, bạn đánh đoạn đường dẫn sau vào thanh ‘location’:

%appdata%\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch

Hãy chắc chắn rằng tại thanh location sẽ hiện ra đường dẫn đầy đủ, giống như hình dưới đây, trước khi bạn chọn nút “Select Folder

Ngay lập tức bạn sẽ thấy thanh QuickLaunch trên thanh taskbar, nhưng nó lại nằm ở bên phải, vì vậy bận cần kéo nó sang phần phía bên trái

Bây giờ thì nó đã nằm ở bên trái, và việc tiếp theo là phải tùy chỉnh lại thanh QuickLaunch này, các thanh QuickLaunch thông thường không hiển thị text, vì vậy bạn nhấn chuột phải lên thanh QuickLaunch và bỏ chọn “Show Text” và “Showtitle” từ menu hiện ra.

Khi bạn đã chắc chắn nó làm việc theo đúng như bạn muốn, bạn hãy chọn “Lock the taskbar “ lại.

Thứ Năm, 12/02/2009 12:18
53 👨 15.643
0 Bình luận
Sắp xếp theo