Cách thêm hoặc xóa "SEC NVMe Idle Timeout" khỏi Power Options trong Windows 10

Trong Windows 10 Creators Update phiên bản 1703 (build 15063) trở lên, cài đặt SEC NVMe Idle Timeout trong Power Options cho phép người dùng thiết lập để tắt thiết bị NVMe sau một thời gian không hoạt động được chỉ định, tính bằng đơn vị mili giây.

Theo mặc định, SEC NVMe Idle Timeout được đặt thành 100 mili giây nếu dùng pin (On battery) và 200 mili giây nếu được cắm sạc (Plugged in).

SEC NVMe Idle Timeout được đặt thành 100 mili giây nếu dùng pin (On battery) và 200 mili giây nếu được cắm sạc (Plugged in)

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách thêm hoặc xóa cài đặt SEC NVMe Idle Timeout trong Power Options cho tất cả người dùng trong Windows 10.

Lưu ý: Bạn phải đăng nhập với tư cách quản trị viên để thêm hoặc xóa cài đặt này trong Power Options.

Phương pháp 1: Thêm hoặc xóa "SEC NVMe Idle Timeout" trong Power Options bằng cách sử dụng Command Prompt

1. Mở Command Prompt.

2. Nhập 1 trong 2 lệnh bạn muốn bên dưới vào Command Prompt với quyền admin và nhấn Enter.

Để thêm SEC NVMe Idle Timeout:

powercfg -attributes SUB_DISK 6b013a00-f775-4d61-9036-a62f7e7a6a5b -ATTRIB_HIDE

Hoặc xóa SEC NVMe Idle Timeout theo mặc định:

powercfg -attributes SUB_DISK 6b013a00-f775-4d61-9036-a62f7e7a6a5b +ATTRIB_HIDE

3. Bây giờ bạn có thể đóng Command Prompt với quyền admin nếu muốn.

Phương pháp 2: Thêm hoặc xóa "SEC NVMe Idle Timeout" trong Power Options bằng file REG

Các file .reg được tải xuống bên dưới sẽ sửa đổi giá trị DWORD trong registry key.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\0012ee47-9041-4b5d-9b77-535fba8b1442\6b013a00-f775-4d61-9036-a62f7e7a6a5b

1. Thực hiện bước 2 (để thêm) hoặc bước 3 (để xóa) bên dưới cho những gì bạn muốn làm.

2. Để thêm "SEC NVMe Idle Timeout" vào Power Options

A) Tải xuống file Add_SEC_NVMEe_Idle_Timeout_to_Power_Options.reg và chuyển đến bước 4 bên dưới.

3. Để xóa "SEC NVMe Idle Timeout" khỏi Power Options

Đây là thiết lập mặc định.

A) Tải xuống file Remove_SEC_NVMEe_Idle_Timeout_from_Power_Options.reg và chuyển đến bước 4 bên dưới.

4. Lưu file .reg vào desktop.

5. Nhấp đúp vào file .reg đã tải xuống để hợp nhất nó.

6. Khi được nhắc, nhấn vào Run > Yes (UAC) > Yes > OK để phê duyệt việc hợp nhất.

7. Bây giờ, bạn có thể xóa file .reg đã tải xuống nếu muốn.

Chúc bạn thực hiện thành công!

Thứ Bảy, 23/11/2019 08:09
3,73 👨 967
0 Bình luận
Sắp xếp theo