Thêm hiệu ứng cho ảnh bằng Photofreebies Plug-In

Quản trị mạng - Photofreebies là một bộ sưu tập miễn phí gồm có 12 bộ lọc hiệu ứng đặc biệt ,dễ sử dụng và có thể cắm vào chương trình tương thích Photoshop, chẳng hạn như Adobe Photoshop Elements, Corel Paint Shop Pro hay các chương trình khác. (Không như nhiều plug-in khác, Photofreebies cung cấp cả các ứng dụng 64-bit và 32-bit).

Khi cài đặt, chúng sẽ xuất hiện bên trong chương trình ảnh hóa, được liệt kê bên trong menu chứa các bộ lọc. Hầu hết trong số các hiệu ứng đều thay đổi các màu sắc bên dưới để chỉnh sửa ảnh. Cho ví dụ, bạn có thể đảo ngược màu mà không cần làm cho ảnh trở thành âm bản, giả như mất màu xanh lá cây/ đỏ.

Giao diện có thể thay đổi phụ thuộc vào bộ lọc. Một số đơn giản chỉ cần kích các hiệu ứng mà không có các điều khiển của người dùng. Một số khác có hộp thoại với một cửa sổ preview có thể thay đổi kích thước phóng to đến 100%, có thể giúp bạn thấy các bộ lọc sẽ ảnh hưởng các chi tiết như thế nào trong ảnh của bạn.

Bên trong các hộp thoại, các tùy chọn thường bị hạn chế. Một số chỉ có một slider. Mặc dù vậy, tùy chọn chuyển đổi các bức tranh màu thành đen và trắng có một vài tùy chỉnh, mô phỏng một vài bộ lọc ảnh thế giới thực trong thuật chụp ảnh đen trắng.

Chúng tôi thực sự ấn tượng với Photofreebies ở một chỗ nữa đó là tiện ích này được cung cấp hoàn toàn miễn phí và ngốn cũng rất ít tài nguyên cũng như không gian trên máy tính của bạn. Hãy kiểm tra thử xem phần mềm này thế nào với bạn. Có thể một trong các tính năng của chúng lại làm cho bạn đạt được hiệu ứng mong muốn cho một bức ảnh nào đó của mình chăng.

Thứ Bảy, 09/05/2009 09:13
4,34 👨 3.301