Thêm Dropbox vào menu Send To trong Windows 7, XP và Vista

Quản Trị Mạng - Dropbox là một trong những công cụ trực tuyến giúp bạn có thể sao lưu và chia sẻ dữ liệu. Nếu bạn muốn dễ dàng truy cập ứng dụng này, bạn có thể thêm nó vào menu Send To trong menu context.

Thêm Dropbox vào mục Send To trong Windows 7 và Vista

Đầu tiên, hãy copy đường link sau vào Windows Explorer hoặc trong mục Search trong menu Start.

%APPDATA%\Microsoft\Windows\SendTo

Nếu bạn đã có dropbox trong Favorites, phải chuột vào folder và chuyển nó tới folder Send To.

Khi bạn dán folder này, bạn có thể di chuyển, sao chép hoặc tạo một shortcut… Trong ví dụ, chúng ta đang tạo một shortcut.

Khi phải chuột vào một file hoặc folder, bạn đã có thể chuyển nó tới folder Dropbox

Nếu bạn đã có một folder được chia sẻ trong folder Dropbox, bạn cũng có thể thêm chúng vào menu Send To cùng với phương pháp tương tự. giống như trong ví dụ, chúng ta đang thêm một folder Dropbox được chia sẻ.

Thêm Dropbox vào Send To trong hệ điều hành XP

Trong hệ điều hành Windows XP, vào Control Panel > Folder Options > Show hidden files and folders.

Chuyển tới C:\Documents and Settings\[User Name]\SendTo (User Name là tên máy tính của bạn) rồi tạo một shortcut cho folder Dropbox.

Giờ đây bạn đã có folder Dropbox được thêm vào mục Send To trong Menu Context.

Nếu bạn sử dụng Send To trong menu Context, sẽ dễ dàng hơn trong việc thêm các file và folder vào folder Dropbox.

(Nguồn: Howtogeek)

Thứ Ba, 20/07/2010 12:49
31 👨 1.840
0 Bình luận
Sắp xếp theo