Thêm 21 virus mới đã được D32 cập nhật

Bản cập nhật D32 (18-07-2005) bổ sung 21 virus: Sonic.exe.worm.W32, Sonic.gen.a.worm.W32, Sonic.gen.b.worm.W32, Mypics.a.worm.W32, Mypics.b.worm.W32, Mypics.c.worm.W32, Mypics.d.worm.W32, Mypics.e.worm.W32, Hybris.i.worm.W32, Hybris.j.worm.W32, Hybris.k.worm.W32, Hybris.l.worm.W32, Hybris.m.worm.W32, Hybris.gen.worm.W32, Yaner.a.worm.W32, Yaner.b.worm.W32, Yaner.c.worm.W32, Yaner.d.worm.W32, Yaner.e.worm.W32, Yaner.f.worm.W32 và Yaner.g.worm.W32.

Phần dành cho máy đã cài đặt D32

Nếu máy tính bạn đã cài sẵn D32 vui lòng tải bản cập nhật: D32 Update 18- 07 -2005 (Dung lượng 196 Kb)

Phần dành cho máy chưa cài đặt D32

Nếu máy tính bạn chưa cài phần mềm D32 vui lòng Download bản sau:
Download phần mềm diệt virus: D32 Anti-Virus
Dung lượng khoảng: 1.85 Mb
Sau khi cài đặt xong bạn nhớ phải tải phần Update ngày 18 - 07 -2005 và cài đặt trên máy

Tác giả: Trương Minh Nhật Quang

Thứ Ba, 19/07/2005 16:22
31 👨 99
0 Bình luận
Sắp xếp theo