Cách thay đổi thư mục trong Command Prompt trên Windows 10

Một trong những điều đầu tiên mà bạn cần học khi trở nên quen thuộc hơn với Command Prompt trên Windows 10 là cách thay đổi các thư mục trong hệ thống file của hệ điều hành. Có một vài cách bạn có thể làm điều này, vì vậy bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn thực hiện chúng.

Thay đổi thư mục bằng phương pháp kéo và thả

Nếu thư mục bạn muốn mở trong Command Prompt nằm trên màn hình hoặc đã mở trong File Explorer, bạn có thể nhanh chóng thay đổi thư mục đó. Nhập cd theo sau là khoảng trắng, kéo và thả thư mục vào cửa sổ, rồi nhấn Enter.

Thư mục bạn chuyển sang sẽ được phản ánh trong dòng lệnh.

Thư mục bạn chuyển sang sẽ được phản ánh trong dòng lệnh
Thư mục bạn chuyển sang sẽ được phản ánh trong dòng lệnh

Thay đổi thư mục ngay trong Command Prompt

Không phải lúc nào cũng thuận tiện để mở File Explorer, rồi kéo và thả. Đó là lý do tại sao việc có thể gõ một lệnh để thay đổi thư mục ngay trong Command Prompt lại tuyệt vời đến thế.

Ví dụ, bạn đang ở trong thư mục người dùng và tại đó có một thư mục Documents trong đường dẫn file tiếp theo. Bạn có thể gõ lệnh sau trong Command Prompt để chuyển sang thư mục đó:

cd Documents

Lưu ý rằng điều này chỉ hoạt động nếu bạn ở trong cấu trúc file tạm thời (immediate). Trong trường hợp ví dụ, đó sẽ là (thư mục người dùng) > Documents. Trong thư mục hiện tại, không thể sử dụng phương thức này để chuyển đến một thư mục được lồng ở hai cấp độ.

Vì vậy, giả sử bạn hiện đang trong thư mục người dùng và muốn chuyển đến thư mục How-To Geek, nằm trong Documents. Nếu cố gắng nhảy thẳng vào How-To Geek mà không đi đến Documents, thì bạn sẽ gặp lỗi như trong hình bên dưới.

Sẽ có lỗi xảy ra nếu chuyển đến một thư mục được lồng ở hai cấp độ
Sẽ có lỗi xảy ra nếu chuyển đến một thư mục được lồng ở hai cấp độ

Như đã đề cập trước đó, bạn hiện đang trong thư mục người dùng. Hãy gõ cd Documents trong Command Prompt để truy cập Documents.

Bây giờ, bạn đã ở trong thư mục Documents. Để di chuyển xuống một cấp độ khác, hãy nhập cd trên dòng lệnh theo sau là tên của thư mục đó.

Cần di chuyển lần lượt tới từng cấp độ thư mục
Cần di chuyển lần lượt tới từng cấp độ thư mục

Bây giờ, giả sử bạn quay lại thư mục người dùng và muốn bỏ qua bước bổ sung để nhảy xuống hai cấp thư mục. Trong trường hợp ví dụ, đây sẽ là thư mục How-To Geek. Hãy gõ lệnh sau:

cd Documents\How-To Geek

Điều này cho phép di chuyển 2 cấp thư mục với một lệnh.

cd Documents\How-To Geek
Di chuyển 2 cấp thư mục với một lệnh
Di chuyển 2 cấp thư mục với một lệnh

Nếu bạn đã vào sai thư mục và muốn quay lại, hãy gõ lệnh sau:

cd. .

Lệnh này cho phép bạn di chuyển lên một cấp.

Di chuyển lên một cấp thư mục
Di chuyển lên một cấp thư mục

Mẹo điều hướng

Nếu bạn muốn vận dụng hiệu quả hơn một chút việc thay đổi thư mục, hãy nhập cd vào dòng lệnh, theo sau là một vài chữ cái đầu tiên của thư mục bạn muốn. Sau đó, nhấn Tab để tự động hoàn thành tên thư mục.

Nhấn Tab để tự động hoàn thành tên thư mục
Nhấn Tab để tự động hoàn thành tên thư mục

Ngoài ra, bạn có thể nhập cd, theo sau là chữ cái đầu tiên của thư mục, sau đó nhấn Tab nhiều lần cho đến khi thư mục chính xác xuất hiện.

Nhấn Tab nhiều lần cho đến khi thư mục chính xác xuất hiện
Nhấn Tab nhiều lần cho đến khi thư mục chính xác xuất hiện

Xem nội dung thư mục

Nếu bạn đang mất phương hướng và không biết phải đi đâu tiếp theo, bạn có thể xem nội dung của thư mục hiện tại bằng cách nhập dir trong dòng lệnh.

Xem nội dung thư mục
Xem nội dung thư mục

Điều này sẽ cung cấp cho bạn một gợi ý về thư mục nào để điều hướng tiếp theo.

Chủ Nhật, 14/06/2020 07:50
51 👨 6.336
0 Bình luận
Sắp xếp theo