Thay đổi khoảng thời gian backup của Time Machine

Miles

Quản trị mạng - Time Machine là một giải pháp backup “all-in-one” của Apple chụp một snapshot ổ đĩa cứng của bạn và backup bổ sung bất kỳ file nào được thay đổi so với lần backup trước đó. Cấu hình mặc định khá thưa thớt; có một thanh trượt On/Off, Disk Selection và một vùng Options, nơi bạn có thể loại ra các thư mục không cần backup.

Bạn có thể cho rằng các backup hàng giờ là khá thừa. Apple không cung cấp cho bạn một cách thuận tiện để thay đổi lịch trình backup mặc định. Tuy nhiên có một cách dễ dàng khác để có thể thực hiện được điều đó. Ở đây chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn hai cách có thể thay đổi được lịch trình backup hàng giờ này.

Thay đổi các file hệ thống

Nếu bạn chỉ muốn thay đổi khoảng thời gian mặc định và không lịch trình bất cứ thứ gì khác, hãy thực hiện theo phương pháp này.

Cảnh báo: Hướng dẫn này liên quan đến việc thay đổi các file hệ thống. Do vậy bạn cần phải tạo một copy các file gốc trước khi thực hiện bất cứ thay đổi nào.

1. Điều hướng đến

/System/Library/LaunchDaemons

Bạn sẽ thấy một danh sách các file .plist. Tìm đến file com.apple.backupd-auto.plist

2. Tạo một copy file này vào đâu đó trên ổ đĩa cứng của bạn.

3. Thẩm định rằng (với đặc quyền quản trị viên đối với máy tính của bạn) có thể Read và Write đối với file này. Đánh dấu com.apple.backupd-auto.plist và “Get Info” (Command + I). Nếu bạn không thấy “admin - Read & Write” hoặc “[your username] Read & Write” bạn cần phải tự bổ sung thêm vào danh sách.

4. Mở file này bằng một bộ soạn thảo văn bản nào đó. Property List Editor không cho phép bạn lưu bất cứ thay đổi nào với một vài lý do.

You'll need to find these two lines in your preference list.

5. Trong bộ soạn thảo văn bản, tìm đến các dòng

<key>StartInterval</key>
<integer>3600</integer>

Thay đổi giá trị 3600 thành số mà bạn muốn đó là thời gian giữa các backup diễn ra (tính theo đơn vị giây).

6. Lưu lại những thay đổi của bạn.

Time Machine Editor

Có một cách khác có thể thực hiện được điều đó là sử dụng tiện ích TimeMachineEditor. Bổ sung thêm vào việc thay đổi khoảng thời gian backup mặc định, nó còn cho phép bạn hiết lập lịch trình backup của mình hàng tháng, tuần, ngày hay hàng giờ với mức chi tiết cao.

TimeMachineEditor's configuration window gives you a wealth of options.

Gán các công tức mà bạn muốn, sau đó kích “Apply”.

Nên nhớ rằng tiện ích TimeMachineEditor là hoàn toàn miễn phí.

Liệu các bạn còn có các phương pháp khác có thể sử dụng để tăng chức năng của Time Machine? Xin mời hãy comment!

Thứ Ba, 09/06/2009 10:37
31 👨 585
0 Bình luận
Sắp xếp theo