Thay đổi giao diện Yahoo! Messenger

Bạn thường sử dụng Yahoo! Messenger (Y!M) để trò chuyện với bạn bè và cảm thấy rất buồn tẻ với giao diện nguyên thủy của Y!M? Đừng lo, bạn có thể thay đổi toàn bộ giao diện Y!M bằng các hình do chính bạn thiết kế.

Thay đổi các hình trạng thái: Những hình trạng thái (status) bao gồm trạng thái Online, Busy, Idle, Offline. Đầu tiên bạn cần tạo ra bốn hình cho các trạng thái này bằng các chương trình xử lý ảnh Photoshop hoặc Paint. Kích thước hình này phải là 16 x 16 pixels và phải được lưu dưới dạng tập tin bitmap (.bmp).

Sau khi đã tạo ra được bốn hình cho bốn trạng thái thì bạn sẽ đổi tên hình thành “online_user.bmp”, “busy_user.bmp”, “idle_user.bmp”, “offline_user.bmp” và sau đó bạn lưu các hình này vào C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\skins\ten_thu_muc (bạn nên tạo một thư mục mới để lưu những hình này).

Gợi ý: Bạn có thể chép toàn bộ hình ảnh trong thư mục C:\Program Files\Yahoo!\
Messenger\skins\default vào thư mục của mình để những hình mình tạo thiếu thì Y!M sẽ lấy hình mặc định.

Tiếp theo bạn đăng nhập vào Yahoo Messenger, chọn Login/Preferences.. (Ctrl + P), rồi chọn mục Appearance, trong ô Current Theme chọn thư mục bạn chứa hình ảnh ở bước trên và nhấn OK. Lúc này bạn đã có giao diện Y!M theo ý mình.

Thứ Hai, 11/04/2005 09:39
31 👨 1.954
0 Bình luận
Sắp xếp theo