• Các nước làm gì vào ngày tết Trung thu? Các nước làm gì vào ngày tết Trung thu?
    Không chỉ riêng Việt Nam mà nhiều nước trong khu vực Châu Á cũng đón ngày Tết Trung thu vào ngày rằm tháng 8 âm lịch hàng năm. Mỗi nước đều có những hoạt động, những món ăn cổ truyền phù hợp với bản sắc dân tộc mình.