Cách tắt Windows Installer để chặn gói MSI

Có cách nào để ngăn người dùng cài đặt gói .msi không? Windows Installer là một background service, quản lý việc cài đặt và gỡ cài đặt các chương trình dựa trên MSI.

Việc chặn cài đặt gói .msi có thể ngăn người dùng cài đặt phần mềm trên hệ thống hoặc cho phép người dùng chỉ cài đặt những chương trình được cung cấp bởi quản trị viên hệ thống. Thêm vào đó, một số người dùng báo cáo việc Windows Installer chạy trong nền làm tiêu tốn tài nguyên CPU. Vì vậy trong trường hợp đó, người dùng nên vô hiệu hóa Windows Installer.

Để chặn trình cài đặt MSI, bạn có thể tắt Windows Installer bằng cách sử dụng Group Policy hoặc chỉnh sửa registry.

Phương pháp 1: Vô hiệu hóa Windows Installer bằng GPO

Để vô hiệu hóa Windows Installer bằng Group Policy, hãy làm theo các bước sau:

1. Mở Local Group Policy Editor và mở rộng Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Windows Installer. Nhấp đúp vào policy có tên là Turn off Windows Installer trong bảng điều khiển bên phải.

Nhấp đúp vào policy có tên là Turn off Windows Installer
Nhấp đúp vào policy có tên là Turn off Windows Installer

2. Chọn Enabled. Nhấp vào danh sách drop-down Disable Windows Installer và chọn Always.

Nhấp vào danh sách drop-down Disable Windows Installer và chọn Always
Nhấp vào danh sách drop-down Disable Windows Installer và chọn Always

3. Nhấn OK và khởi động lại hệ thống để áp dụng các thay đổi. Lần tới khi bạn cố chạy bất kỳ gói .msi nào, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi: “The system administrator has set policies to prevent this installation”. (Quản trị viên hệ thống đã đặt các policy để ngăn cài đặt này).

Lần tới khi cố chạy bất kỳ gói .msi nào, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi
Lần tới khi cố chạy bất kỳ gói .msi nào, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi

Phương pháp 2: Vô hiệu hóa Windows Installer bằng cách tinh chỉnh Registry

Để vô hiệu hóa Windows Installer bằng cách tinh chỉnh Registry, hãy làm theo các bước sau:

1. Mở Registry Editor và duyệt đến:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer

Nếu subkey Installer không tồn tại, bạn phải tạo nó trước tiên.

2. Bấm đúp vào DWORD 32-bit DisableMSI ở bên phải và đặt giá trị thành 2.

Bấm đúp vào DWORD 32-bit DisableMSI ở bên phải và đặt giá trị thành 2
Bấm đúp vào DWORD 32-bit DisableMSI ở bên phải và đặt giá trị thành 2

3. Đóng Registry Editor và khởi động lại Windows để thay đổi có hiệu lực. Nếu bạn cần bật lại Windows installer, chỉ cần đặt giá trị của DisableMSI thành 0 là được.

Chủ Nhật, 17/05/2020 13:22
51 👨 501