Cách bật/tắt tự động chuyển đổi kết nối mạng không dây trong Windows 10

Khi bạn kết nối với một mạng không dây mới, Windows sẽ tạo một cấu hình cho mạng không dây. Cấu hình mạng không dây (WiFi) chứa SSID (tên mạng), khóa mật khẩu và thông tin bảo mật để có thể kết nối với mạng không dây.

Nếu bạn đã bật tính năng tự động kết nối với mạng không dây, Windows sẽ tự động kết nối với cấu hình mạng không dây của bạn dựa trên thứ tự ưu tiên khi mạng không dây nằm trong phạm vi phủ sóng.

Tham số autoSwitch kiểm soát hành vi chuyển vùng của mạng không dây được kết nối tự động khi mạng không dây được ưu tiên hơn nằm trong phạm vi phủ sóng.

Nếu autoSwitch được bật, nó cho phép Windows tiếp tục tìm kiếm các mạng không dây được kết nối tự động khác, trong khi được kết nối với mạng không dây hiện tại. Nếu mạng không dây được kết nối tự động có mức ưu tiên cao hơn mạng không dây hiện đang kết nối nằm trong phạm vi, Windows sẽ tự động kết nối với mạng đó.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách bật hoặc tắt autoSwitch cho các mạng không dây trong Windows 7, Windows 8 và Windows 10.

Bật/tắt tự động chuyển đổi kết nối mạng không dây trong Control Panel

Tùy chọn này yêu cầu bạn phải kết nối với mạng không dây mà bạn muốn bật hoặc tắt autoSwitch.

1. Mở Control Panel (giao diện biểu tượng) và nhấp vào biểu tượng Network and Sharing Center.

2. Nhấp vào liên kết Change adapter settings ở phía bên trái của Network and Sharing Center.

Nhấp vào liên kết Change adapter settings ở phía bên trái của Network and Sharing Center
Nhấp vào liên kết Change adapter settings ở phía bên trái của Network and Sharing Center

3. Nhấp vào kết nối mạng không dây (ví dụ: "Brink-Router2") mà bạn muốn bật hoặc tắt autoSwitch để mở hộp thoại Status.

Lưu ý: Bạn cũng có thể chọn kết nối mạng không dây (ví dụ: "Brink-Router2") mà bạn muốn bật hoặc tắt autoSwitch và nhấn vào View status of this connection trên thanh công cụ.

Nhấp vào kết nối mạng không dây
Nhấp vào kết nối mạng không dây

4. Nhấp vào nút Wireless Properties trong hộp thoại Status.

Nhấp vào nút Wireless Properties
Nhấp vào nút Wireless Properties

5. Chọn (bật) hoặc bỏ chọn (tắt - mặc định) Look for other wireless networks while connected to this network, tùy theo những gì bạn muốn và nhấn OK.

Nếu chọn Look for other wireless networks while connected to this network, Connect automatically when this network is in range cũng sẽ được chọn.

Chọn hoặc bỏ chọn Look for other wireless networks while connected to this network
Chọn hoặc bỏ chọn Look for other wireless networks while connected to this network

6. Khi hoàn tất, bạn có thể đóng hộp thoại Status (bước 4), Network Connections (bước 3) và Network and Sharing Center (bước 2).

Bật/tắt tự động chuyển đổi kết nối mạng không dây trong trong Command Prompt

Tùy chọn này không yêu cầu bạn phải kết nối với mạng không dây mà bạn muốn bật hoặc tắt autoSwitch.

1. Mở Command Prompt.

2. Sao chép và dán lệnh netsh wlan show profiles vào Command Prompt, nhấn Enter. Các cấu hình mạng không dây sẽ được liệt kê theo thứ tự ưu tiên để kết nối khi ở trong phạm vi phủ sóng.

Ghi lại tên cấu hình mạng không dây (ví dụ: "Brink-Router2") mà bạn muốn bật hoặc tắt autoSwitch.

Ghi lại tên interface (ví dụ: "Wi-Fi") cấu hình mạng không dây (ví dụ: "Brink-Router2") đang bật.

Nhập lệnh vào Command Prompt
Nhập lệnh vào Command Prompt

3. Nhập lệnh bên dưới mà bạn muốn sử dụng vào Command Prompt và nhấn Enter.

  • Để bật autoSwitch cho mạng không dây này:
netsh wlan set profileparameter name="profile name" autoswitch=Yes
  • Để bật autoSwitch cho mạng không dây này trên interface cụ thể:
netsh wlan set profileparameter name="profile name" interface="InterfaceName" autoswitch=Yes
  • Mặc định - Để tắt autoSwitch cho mạng không dây này:
netsh wlan set profileparameter name="profile name" interface="InterfaceName" autoswitch=No
  • Mặc định - Để tắt autoSwitch cho mạng không dây này trên interface cụ thể:
netsh wlan set profileparameter name="profile name" interface="InterfaceName" autoswitch=No

Thay thế profile name trong các lệnh trên bằng tên thực (ví dụ: "Brink-Router2") của cấu hình mạng không dây từ bước 2.

Thay thế InterfaceName trong lệnh trên bằng tên interface thực tế (ví dụ: "Wi-Fi") từ bước 2. Việc chỉ định tên interface (còn gọi là wireless adapter) có thể hữu ích khi bạn có nhiều adapter không dây và chỉ muốn bật hoặc tắt autoSwitch cho mạng không dây trên một adapter không dây cụ thể (còn gọi là interface).

Ví dụ:

BẬT:

netsh wlan set profileparameter name="Brink-Router2" autoswitch=Yes

BẬT (trên interface cụ thể):

netsh wlan set profileparameter name="Brink-Router2" interface="Wi-Fi" autoswitch=Yes

TẮT:

netsh wlan set profileparameter name="Brink-Router2" autoswitch=No

TẮT (trên interface cụ thể):

netsh wlan set profileparameter name="Brink-Router2" interface="Wi-Fi" autoswitch=No
Tắt/bật tính năng tự động chuyển mạng
Tắt/bật tính năng tự động chuyển mạng

4. Bây giờ, bạn có thể đóng Command Prompt nếu muốn.

Chúc bạn thực hiện thành công!

Thứ Năm, 29/04/2021 11:23
51 👨 416
0 Bình luận
Sắp xếp theo