Tạo và chia sẻ tài liệu Office trên SkyDrive

Quản Trị Mạng - Microsoft đã tân trang cho dịch vụ đám mây SkyDrive, cho phép tích hợp với Windows 8 và bộ phần mềm Office 2013 mới. Cùng với sự bổ sung của các ứng dụng văn phòng trên Web (Office Web Apps), người dùng hoàn toàn có thể tạo và chia sẻ tài liệu trực tiếp trên SkyDrive.

Tạo tài liệu Office bằng SkyDrive

Đăng nhập Windows SkyDrive bằng tài khoản Microsoft. Kích vào Create sau đó chọn loại tài liệu người dùng muốn tạo từ thực đơn xổ xuống. Trong bài này chúng ta sẽ tạo một tài liệu Word mới.

Files

Tiếp theo, đặt tên cho tài liệu mới sau đó nhấn vào Create.

create

Bây giờ, bắt đầu tạo tài liệu mới bằng cách sử dụng Office Web Apps. Giống như với Google Docs, tài liệu sẽ được lưu định kỳ nhưng để chắc chắn, hãy lưu lại tài liệu sau khi soạn thảo xong.

Chia sẻ tài liệu từ SkyDrive

Người dùng có thể chia sẻ tài liệu với người khác để họ có thể đọc hoặc chỉnh sửa. Chỉ cần kích vào thẻ thực đơn File phía trên bên trái màn hình.

File

Sau đó từ thực đơn, kích Share.

share

Sẽ có hai tùy chọn chia sẻ xuất hiện cho phép chia sẻ tài liệu với người được chỉ định hay nhận một mã nhúng để đăng lên trang web.

tùy chọn chia sẻ

SkyDrive cũng cho phép người dùng đăng một đường link đến tài liệu lên Twitter hay Facebook. Bạn cũng có thể nhập tin nhắn về tài liệu cho người nhận và cấp quyền hạn cho người nhận khi thao tác với tài liệu (chỉ đọc hay được phép chỉnh sửa).

post to

Hoặc, kích vào Get a Link để nhận được một đường link đến tài liệu muốn chia sẻ và dán nó vào một chương trình khách IM.

create

Bạn cũng có thể chia sẻ bất kỳ tài liệu nào bằng SkyDrive bằng cách kích chuột phải vào nó và chọn Share.

share

Người nhận sẽ nhận tin nhắn email kèm theo một đường dẫn đến tài liệu.

tin nhắn

Chỉnh sửa một tài liệu chia sẻ

Để chỉnh sửa một tài liệu chia sẻ, đăng nhập vào SkyDrive và ta sẽ thấy tài liệu ở định dạng chỉ đọc read only. Nếu được quyền chỉnh sửa, kích vào Edit document > Edit in Web App.

chỉnh sửa

Hoặc, bạn có thể chỉnh sửa tài liệu bằng Word trên máy nếu đã cài Office. Điều này cho bạn nhiều tính năng chỉnh sửa tài liệu hơn.

chỉnh sửa 2

Điều hấp dẫn về Web Apps là người nhận không cần cài Microsoft Office lên máy tính và thậm chí có thể chỉnh sửa tài liệu từ iPad.

word

Office Web Apps cũng có thể chỉnh sửa các tài liệu đính kèm trong Outlook.com.

Thứ Tư, 05/09/2012 13:49
41 👨 2.346
0 Bình luận
Sắp xếp theo