Tạo tài khoản người dùng cục bộ mới trong Windows Server 2016

Khi bạn cài đặt Windows Server 2016, tài khoản admin được tạo theo mặc định và đó là tài khoản được cho là có đặc quyền cao nhất trên máy chủ, nhưng trên Windows Server 2016, bạn thậm chí không thể mở ứng dụng máy tính bằng tài khoản admin, vì vậy bạn cần tạo một tài khoản cục bộ mới để mở tất cả các ứng dụng.

Bạn không thẻ mở ứng dụng máy tính bằng tài khoản admin
Bạn không thẻ mở ứng dụng máy tính bằng tài khoản admin

Dù sao đi nữa, việc tạo tài khoản người dùng mới trong Windows Server 2016 không khác nhiều so với các phiên bản Windows Server trước, rất nhanh chóng và đơn giản. Sau đây là cách thực hiện.

Nhấp chuột phải vào menu Start và sau đó nhấp vào Computer Management.

Vào menu Start, chọn Computer Management
Vào menu Start, chọn Computer Management

Sau đó mở rộng Local Users & Groups và nhấp chuột phải vào Users và chọn New User:

Nhấp chuột phải vào Users và chọn New User
Nhấp chuột phải vào Users và chọn New User

Điền vào mẫu tạo New User xuất hiện. Nhớ chọn Password never expires ở phía dưới:

Điền vào mẫu tạo New User xuất hiện
Điền vào mẫu tạo New User xuất hiện

Sau đó bấm vào Create.

Nếu bạn muốn thêm tài khoản này vào nhóm Administrators, hãy nhấp vào thư mục Groups trong Local Users and Groups và nhấp đúp vào nhóm Administrators:

Nhấp vào thư mục Groups trong Local Users and Groups và nhấp đúp vào nhóm Administrators
Nhấp vào thư mục Groups trong Local Users and Groups và nhấp đúp vào nhóm Administrators

Sau đó, nhấp vào Add trên màn hình xuất hiện, nhập tên tài khoản bạn vừa tạo, sau đó nhấn Apply > OK.

Nhấp vào Add trên màn hình xuất hiện, nhập tên tài khoản bạn vừa tạo, sau đó nhấn Apply > OK
Nhấp vào Add trên màn hình xuất hiện, nhập tên tài khoản bạn vừa tạo, sau đó nhấn Apply > OK

Đăng xuất khỏi ​​tài khoản admin:

Đăng xuất khỏi ​​tài khoản admin
Đăng xuất khỏi ​​tài khoản admin

Cuối cùng, đăng nhập lại bằng tài khoản bạn vừa tạo. Bây giờ, ứng dụng máy tính sẽ mở mà không gặp vấn đề gì!

Ứng dụng máy tính sẽ mở mà không gặp vấn đề gì
Ứng dụng máy tính sẽ mở mà không gặp vấn đề gì
Thứ Tư, 24/06/2020 15:25
51 👨 2.220
0 Bình luận
Sắp xếp theo