Tạo shortcut để chạy CCleaner một cách thầm lặng

CCleaner là một trong những ứng dụng miễn phí phổ biến nhất để dọn dẹp máy tính của bạn, và với một lý do tất yếu - ứng dụng này rất mạnh và dễ dàng sử dụng. Vậy làm cách nào tạo một shortcut để chạy nó trong chế độ thầm lặng như tùy chọn "Run CCleaner" trên Recycle Bin?

Với một dòng lệnh trên shortcut, tất nhiên, nó sẽ chạy tùy chọn giống như bạn nhấn chuột phải lên Recyle Bin:

Thiết đặt tùy chọn của bạn

Bạn sẽ cần quyết định tùy chọn nào muốn chạy khi CCleaner được chạy một cách tự động.. ví dụ, bạn có thể muốn hoặc không muốn xóa các cookie hoặc cache lưu tên file tài liệu đã mở (vì đây có thể là những tính năng bạn thường xuyên sử dụng, vì vậy bạn không muốn xóa chúng)

Tiếp theo, bạn vào phần Options \ Advanced và chắc chắn rằng tùy chọn "Save all settings to INI file" đã được đánh dấu (nó thường được đánh dấu mặc định). Tùy chọn này sẽ đảm bảo rằng mọi thiết đặt mà bạn đã chọn sẽ được lưu vào một file INI trong cùng một thư mục.

Bạn có thể kiểm tra file ini này... và thấy rằng đã đặt tắt tính năng xóa recent documents và cookie, vì vậy bây giờ các thiết đặt sẽ được đặt thành False trong file này (Bạn không nên chỉnh sửa bất cứ gì trong file này).

Chú ý: Bạn có thể sử dụng thẻ Options \ Cookies để quyết định chọn lựa những cookies nào mà bạn muốn giữ lại. Tính năng này rất hữu ích nếu bạn muốn tiếp tục đăng nhập một cách tự động vào một site nào đó, hoặc nếu ngân hàng có bạn có chức năng "Site key" để ghi nhớ máy tính của bạn.

Tạo Shortcut chạy Run CCleaner một cách tự động

Nhấn chuột phải lên desktop hoặc bất kì nơi nào, và chọn New \ Shorcut từ menu hiện ra.

Tiếp theo bạn cần phải chỉ ra đường dẫn của CCleaner trên máy tính của bạn, nó thông thường có dạng như đường dẫn dưới đây (nhưng cũng có thể không phải)

C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe

Bạn cần phải thêm vào tham số /AUTO ở phía cuối của đường dẫn (hãy chắc rằng có khoảng trống giữa tham số này và đường dẫn của CCleaner), đường dẫn của nó có dạng đầy đủ như dưới đây:

"C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe" /AUTO

Tham số /AUTO để cho phép CCleaner được chạy một cách tự động, và không chạy ở chế độ đồ họa (GUI) mà thay vào đó nó chạy một cách thầm lặng dưới dạng một ứng dụng nền.

Sau đó bạn đặt một cái tên cho shortcut này chẳng hạn như "Run CCleaner", bây giờ bạn sẽ thấy một biểu tượng trên màn hình:

Bạn có thể mở Properties của biểu tượng này và đăng kí cho nó một phím tắt nếu bạn muốn. Chú ý rằng phím tắt chỉ làm việc nếu biểu tượng này nằm trong menu Start hoặc trên màn hình desktop, không nằm trong thanh Quick launch.

Bây giờ, khi chạy shortcut bạn sẽ phải chứng thực UAC (nếu bạn chưa vô hiệu hóa UAC), và sau đó CCleaner sẽ chạy một cách thầm lặng trên máy tính và tiến hành dọn dẹp rác trên máy tính giúp bạn.

Thứ Tư, 25/03/2009 08:47
51 👨 3.265
0 Bình luận
Sắp xếp theo