Tạo một file mới trong Finder

Quản trị mạng - Finder cung cấp một số cách dễ dàng để tạo ra các thư mục mới. (chẳng hạn như Control-click và chọn New Folder, hoặc chọn FileNew Folder, hoặc ấn tổ hợp phím Command-Shift-N). 

Tuy nhiên nó không cung cấp một phương pháp dễ dàng để tạo ra một file mới. (Các nhà quản lý file trong Windows và Linux đều có các tùy chọn tạo file mới trong các menu ngữ cảnh của họ). Do đó trong bài này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách giải quyết vấn đề này, tạo một file mới trong Finder.

Bạn có thể tham khảo tại MacOSXHints.com để biết cách tạo ra một file mới bằng việc sử dụng Automator và Applescript.

Cách thực hiện của chúng tôi ở đây bắt đầu bằng cách khởi chạy Automator. Khi tùy chọn xuất hiện, chọn Service. Phía trên cửa sổ chính của Automator, thiết lập tùy chọn Service Receives Selected thành Files hoặc Folders. Sau đó kéo các action dưới đây vào vùng làm việc:

Run AppleScript (trong phần Utilities của thư viện Actions). Dán AppleScript sau vào hộp mã của nó, sau đó kích vào biểu tượng hình chiếc búa (để biên dịch đoạn mã này). 

on run {input, parameters}
  tell application "Finder"
    set currentPath to insertion location as text
    set x to POSIX path of currentPath
  end tell
  return x
end run

Tiếp theo, chèn Set Value of a Variable (cũng trong mục Utilities). Kích vào con trỏ Variable và tạo ra một biến mới. (Ví dụ là CurrentFolder).

Tiếp đến với action New Text File (từ mục Text của thư viện Actions). Kéo biến mà bạn vừa tạo ra (CurrentFolder) từ panel Variable ở bên dưới của sổ Automator vào mục Where của action New Text File. Kích nút Options của New Text File và chọn Show This Action When the Workflow Runs. (Tùy chọn này sẽ cho phép bạn đặt tên cho các file mới).

Lưu lại service này và đặt tên cho nó (chẳng hạn như Create New File hoặc một tên bất kỳ mà bạn thích). Để kiểm tra, hãy đi đến thư mục trong Finder mà bạn muốn tạo một file mới. Control-click vào một file bất kỳ đang có trong thư mục và chọn Create New File từ menu con Services. Một hộp thoại sẽ xuất hiện yêu cầu bạn nhập vào tên file. Sau khi nhập xong tên file, kích Continue, khi đó file mới của bạn sẽ hiện ra.

Ít nhất bạn cũng sẽ tự hỏi tại sao lại muốn thực hiện điều này đầu tiên. Hãy xem xét nó theo một sự đảo ngược của quy trình làm việc Mac thông thường: Thay vì tạo ra một file mới trong phạm vi ứng dụng, khi lưu nó, điều hướng đến thư mục mà bạn muốn lưu trữ nó, thì đầu tiên bạn sẽ tạo ra các file mà bạn muốn có trong thư mục dự định lưu trữ chúng. Sau đó bạn có thể mở file mới này trong bất cứ ứng dụng nào mà mình thích. Ngoài ra, lưu ý rằng dịch vụ này là một phiên bản homemade (ít linh hoạt) của các tiện ích Document Palette ()NuFile ().

Thứ Ba, 25/05/2010 07:55
31 👨 16.599