Tạo kết nối ISDN trên Windows 2000

Tạo kết nối ISDN trên Window 2000 1 Từ Menu Start chọn Setting và chọn tiếp Control Panel. hình 1 2 Nhấp vào biểu tượng Network and Dial-up Connections hình 2 3 Nhấp tiếp vào biểu tượng Make a New Connection để bắt đấu tạo kết hình 3 4 Nhấp vào Next để tiếp tục hình 4 5 Chọn Mục Dial-Up to private network. Chọn Next để tiếp tục . hình 5 6 Nhập vào số kết nối ISDN : 1267 ( số kết nối ISDN nhà cung cấp dịch vụ ) hình 6 7 Tại ô Type the name you want ...bạn nhập vào tên cho biểu tượng kết nối chọn Finish để kết thúc quá trình tạo kết nối . hình 7 8 Sau khi kết thúc quá trình tạo kết nối bạn sẻ thấy các biểu tượng như sau : hình 8 9 Để kết nối vào Internet, bạn tham khảo tại đây ___________________________________________
Thứ Năm, 06/11/2003 03:17
31 👨 939
0 Bình luận
Sắp xếp theo