Tạo Custom Event Views trong Windows Server 2008

Việc cố gắng xác định một sự kiện cụ thể trong Windows Event Viewer là một công việc rất khó khăn. Những tiến trình riêng biệt có thể tạo ra rất nhiều sự kiện khác nhau trong một thời gian ngắn gây khó khăn cho việc xác định sự kiện muốn kiểm tra.

Đây không phải là một vấn đề quá lơn nếu chúng ta biết chính xác những gì đang tìm kiếm. Ví dụ, Microsoft giúp đơn giản hóa tiến trình xác định ID sự kiện trong Event View. Nếu chúng ta không có một phần thông tin cụ thể để tìm kiếm thì tiến trình này sẽ rất khó khăn.

Custom Event Views

Phiên bản Windows Server 2008 của Event Views cho phép người dùng tạo các khung nhìn sự kiện tùy biến. Tuy nhiên, không nên coi Custom Event View như một công cụ tìm kiếm. Custom Event View cho phép người dùng thực hiện các phiên tìm kiếm động nâng cao dựa trên một số điều kiện lọc. Theo đó, chúng ta có thể xác định mọi sự kiện gây ra lỗi nào đó ngoài việc chỉ tìm lỗi.

Tiến trình tạo một Custom Event View tương đối phức tạp. Trước tiên, truy cập vào Event Viewer trong menu Administrative Tools của máy chủ. Khi cửa sổ Event Viewer xuất hiện, truy cập vào Event Viewer (Local) | Custom Views trên Console Tree. Sau đó, phải chuột lên vùng chứa Custom Views, lựa chọn lệnh Create Custom View từ menu ngữ cảnh.

Khi đó Windows sẽ hiển thị hộp thoại Create Custom View như trong hình 1. Hộp thoại Create Custom View là giao diện chính được sử dụng để tạo khung nhìn tùy biến của các sự kiện máy chủ.


Hình 1: Hộp thoại Create Custom View.

Đầu tiên chúng ta sẽ phải lựa chọn phạm vi của những sự kiện muốn lọc. Danh sách Logged thả xuống cho phép chúng ta kiểm soát những sự kiện xảy ra trong giờ trước, ngày trước, tuần trước hay một giai đoạn thời gian cụ thể. Chúng ta có thể tạo một khoảng thời gian tùy biến.

Sau khi đã lựa chọn khoảng thời gian muốn tìm kiếm, chúng ta phải lựa chọn những kiểu sự kiện muốn đưa vào tiến trình lọc. Trong hình 1, chúng ta có thể lựa chọn các cấp độ Event gồm Critical, Error, Warning, Information, hay Verbose.

Trong bước tiếp theo chúng ta cần sử dụng một thủ thuật nhỏ. Chúng ta có thể lọc các sự kiện bằng Event Log (bản ghi sự kiện) hay Event Source (nguồn sự kiện), tuy nhiên không thể sử dụng cả hai. Nếu lựa chọn tùy chọn By Log, khi đó danh sách thả xuống sẽ hiển thị một chuỗi hộp chọn mà chúng ta có thể sử dụng để lựa chọn những Event Log riêng biệt muốn đưa vào tiến trình lọc.

Nếu lựa chọn tùy chọn By Source, danh sách thả xuống sẽ hiển thị một số hộp chọn cho mọi Event Source hiện có. Chúng ta có thể lựa chọn những Event Source riêng muốn đưa vào danh sách này.

Tiếp theo, nhập những Event ID khác nhau muốn lọc. Nếu không xác định được những Event ID cụ thể, chúng ta có thể nhập một vùng Event ID. Ví dụ, nếu muốn lọc những Event ID có giá trị từ 1 đến 100, hãy nhập 1-100.

Sau cùng, chúng ta có thể lựa chọn nhập tên máy tính hay tên người dùng cụ thể. Nếu bỏ qua những thông tin này, bộ lọc sẽ áp dụng cho mọi người dùng và máy tính.

Khi đã hoàn thành nhập điều kiện lọc, click OK. Khi đó chúng ta sẽ nhận được thông báo yêu cầu nhập tên và một mô tả tùy biến cho khung nhìn hiển thị kết quả lọc. Khi đã nhập những thông tin này, click OK, và khung hiển thị kết quả sẽ xuất hiện dưới Custom Views. Ví dụ, trong hình 2 chúng ta đặt tên cho khung nhìn này là My Custom View.


Hình 2: Khung nhìn hiển thị kết quả xuất hiện dưới Custom Views.
Thứ Hai, 04/01/2010 10:52
31 👨 1.878
0 Bình luận
Sắp xếp theo