Cách tạo báo cáo hiệu suất hệ thống trong Windows 10

Báo cáo hiệu suất hệ thống là một phần của Performance Monitor, trình bày chi tiết trạng thái của tài nguyên phần cứng cục bộ, thời gian phản hồi hệ thống và các tiến trình trên máy tính cục bộ. Bạn có thể sử dụng thông tin này để xác định các nguyên nhân có thể gây ra sự cố hiệu suất.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách tạo và xem báo cáo hiệu suất hệ thống trong Windows 10.

Lưu ý: Bạn phải đăng nhập với tư cách admin để có thể tạo và xem báo cáo hiệu suất hệ thống.

Tạo báo cáo hiệu suất hệ thống trong Performance Monitor

1. Nhấn phím Win+R để mở Run, nhập perfmon vào Run và nhấn OK để mở Performance Monitor.

2. Mở rộng Data Collector Sets System đang mở trong ngăn bên trái của Performance Monitor, nhấp chuột phải vào System Performance và chọn Start.

Nhấp chuột phải vào System Performance và chọn Start
Nhấp chuột phải vào System Performance và chọn Start

3. Báo cáo này sẽ bắt đầu thu thập dữ liệu trong 60 giây. Có thể mất thêm 60 giây để tạo báo cáo.

Báo cáo này sẽ bắt đầu thu thập dữ liệu trong 60 giây
Báo cáo này sẽ bắt đầu thu thập dữ liệu trong 60 giây

4. Khi hoàn tất, bạn có thể xem báo cáo hiệu suất hệ thống như trong phần 2 bên dưới.

Xem báo cáo hiệu suất hệ thống trong Performance Monitor

1. Nhấn phím Win+R để mở Run, nhập perfmon vào Run và nhấn OK để mở Performance Monitor.

2. Mở rộng Reports, System System Performance đang mở trong ngăn bên trái của Performance Monitor.

3. Trong System Performance, hãy nhấp vào một báo cáo đã được tạo (thu thập) vào ngày và giờ bạn muốn xem.

Nhấp vào một báo cáo đã được tạo vào ngày và giờ bạn muốn xem
Nhấp vào một báo cáo đã được tạo vào ngày và giờ bạn muốn xem
Xem nội dung báo cáo chi tiết từng phần
Xem nội dung báo cáo chi tiết từng phần
Thứ Ba, 11/08/2020 12:05
51 👨 564
0 Bình luận
Sắp xếp theo