Tải ngay bộ hình nền iOS 13, iPadOS và Mac Catalina

Mới đây Apple đã ra mắt người dùng 3 hệ điều hành bao gồm iPhone iOS 13, iPadOS và Mac OS Catalina 10.15. Tuy nhiên, những phiên bản này chỉ mới đang trong giai đoạn thử nghiệm. Với phiên bản này, người dùng có thể điều khiển máy tính bằng giọng nói hay các ứng dụng riêng lẻ gồm Apple Music, Podcast và Apple TV sẽ thay thế cho iTunes. Với mỗi lần ra mắt hệ điều hành mới như vậy, sẽ thật thiếu sót nếu không nói đến bộ hình nền mang màu sắc đặc trưng của Apple. Trong thời gian chờ phiên bản chính thức, người dùng có thể tải ngay những bộ hình nền của hệ điều hành này về trải nghiệm trên thiết bị của mình.

Dưới đây là một số hình nền để bạn đọc tham khảo. Nếu muốn tải toàn bộ hình nền có kích thước chuẩn, chất lượng cao thì hãy truy cập vào link cuối bài viết.

Bộ hình nền IOS 13, iPadOS và Mac Catalina 1

Bộ hình nền IOS 13, iPadOS và Mac Catalina 2

Bộ hình nền IOS 13, iPadOS và Mac Catalina 3

Bộ hình nền IOS 13, iPadOS và Mac Catalina 4

Bộ hình nền IOS 13, iPadOS và Mac Catalina 5

Bộ hình nền IOS 13, iPadOS và Mac Catalina 6

Bộ hình nền IOS 13, iPadOS và Mac Catalina 7

Bộ hình nền IOS 13, iPadOS và Mac Catalina 8

Bộ hình nền IOS 13, iPadOS và Mac Catalina 9

Bộ hình nền IOS 13, iPadOS và Mac Catalina 10

Bộ hình nền IOS 13, iPadOS và Mac Catalina 11

Bộ hình nền IOS 13, iPadOS và Mac Catalina 12

Bộ hình nền IOS 13, iPadOS và Mac Catalina 13

Bộ hình nền IOS 13, iPadOS và Mac Catalina 14

Bộ hình nền IOS 13, iPadOS và Mac Catalina 15

Bộ hình nền IOS 13, iPadOS và Mac Catalina 16

Bộ hình nền IOS 13, iPadOS và Mac Catalina 17

Bộ hình nền IOS 13, iPadOS và Mac Catalina 18

Bộ hình nền IOS 13, iPadOS và Mac Catalina 19

Bộ hình nền IOS 13, iPadOS và Mac Catalina 20

Bộ hình nền IOS 13, iPadOS và Mac Catalina 21

Bộ hình nền IOS 13, iPadOS và Mac Catalina 22

Bộ hình nền IOS 13, iPadOS và Mac Catalina 23

Bộ hình nền IOS 13, iPadOS và Mac Catalina 24

Bộ hình nền IOS 13, iPadOS và Mac Catalina 25

Bộ hình nền IOS 13, iPadOS và Mac Catalina 26

Bộ hình nền IOS 13, iPadOS và Mac Catalina 27

Bộ hình nền IOS 13, iPadOS và Mac Catalina 28

Bộ hình nền IOS 13, iPadOS và Mac Catalina 29

Bộ hình nền IOS 13, iPadOS và Mac Catalina 30

Bộ hình nền IOS 13, iPadOS và Mac Catalina 31

Bộ hình nền IOS 13, iPadOS và Mac Catalina 32

Bộ hình nền IOS 13, iPadOS và Mac Catalina 33

Bộ hình nền IOS 13, iPadOS và Mac Catalina 34

Bộ hình nền IOS 13, iPadOS và Mac Catalina 35

Bộ hình nền IOS 13, iPadOS và Mac Catalina 36

Thứ Hai, 24/06/2019 08:28
51 👨 1.659
0 Bình luận
Sắp xếp theo