Tài khoản Outlook có thể bị xóa nếu lâu ngày không dùng

Giống như cách mà Yahoo làm với người dùng dịch vụ mail của họ, Microsoft mới đây cũng vừa bổ sung thêm chính sách xóa tài khoản Outlook nếu như người dùng tài khoản đó không đăng nhập trong một khoảng thời gian được hãng định trước.

Tài khoản Outlook có thể bị xóa nếu lâu ngày không dùng

Chính sách xóa tài khoản này được Microsoft mới bổ sung vào phần "điều kiện sử dụng dịch vụ" (Service Agreement) của Outlook. Theo đó, Microsoft yêu cầu người dùng trong vòng 270 ngày phải đăng nhập vào tài khoản của mình ít nhất là 1 lần. Nếu không, tài khoản đó sẽ bị hủy và dữ liệu cũng sẽ bị xóa.

Ngoài ra, các tài khoản sau khi được xóa 360 ngày sẽ cho phép bất kỳ người dùng mới nào đăng ký sử dụng lại. Thông tin này không được đề cập trong Service Agreement, tuy nhiên nó lại được phát đi trên một số diễn đàn của Microsoft.

Thứ Hai, 07/10/2013 10:25
31 👨 1.787