Tab Grouping - tính năng mới giúp gộp các tab thành một nhóm trên Google Chrome

Google mới đây đã bổ sung thêm một tính năng mới, Tab Grouping giúp người dùng có thể gộp những tab có nội dung liên quan với nhau thành một nhóm. Tính năng này giúp người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm tab cần sử dụng thay vì hoa mắt tìm kiếm trong một đống tab.

Hiện nay, tính năng mới này đã xuất hiện trên bản build mới nhất của Google Chrome Canary. Nếu muốn trải nghiệm, các bạn có thể thực hiện theo hướng dẫn dưới đây để kích hoạt và sử dụng tính năng mới này.

Bước 1: Mở chrome://flags.

Bước 2: Kích hoạt Tab Groups flag.

Bước 3: Mở một số số tab khác nhau.

Bước 4: Kích phải vào tab đầu tiên -> chọn Add to new group, tab này sẽ ở trong Group 0 -group đầu tiên.

Bước 5: Thực hiện tương tự với các tabs sau, các bạn có thể chọn Group 0 hoặc nếu muốn tạo một group khác thì chọn "new group".

 Gộp các tab trên Chrome

Xem thêm:

Thứ Hai, 21/01/2019 08:51
53 👨 301