T-mail.com - Công cụ dịch tất cả các ngôn ngữ trên Internet

Bạn chỉ biết một ngoại ngữ và bạn không hiểu trang web mà bạn đang sử dụng vì nó viết bằng một ngôn ngữ khác ư? Đừng lo, trang web http://www.t-mail.com sẽ giúp bạn dịch tất cả. Đây là trang web được thiết kế để dịch tất cả những ngôn ngữ phổ biến như: tiếng Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc, Tây Ban Nha, Nhật, Nauy, Nga, Ý về mọi lãnh vực thuộc trên Internet.

Vào trang chủ, bạn nhận được một list sau: T-mail (dịch e-mail); T-Sail (dịch websites); T-time (các cuộc trao đổi). Hãy click vào T-mail để dịch các e-mail của bạn. Bạn có 2 cách để dịch e-mail.

Cách 1: bạn hãy đăng ký một account e-mail của trang web và nó sẽ có dạng như sau: tên bạn@t-mail.com. Sau đó, bất kỳ các mail nào của bạn soạn thảo và tất cả các e-mail mà bạn nhận trong hộp thư của T-mail đều được chuyển sang một ngôn ngữ mà bạn chọn trước.

Cách 2: bạn không cần đăng ký account trong trang web. Bạn hãy dùng account e-mail thường trực của bạn và gởi ở địa chỉ đến Cc(đồng gởi) địa chỉ e-mail của T-mail văn bản bạn muốn dịch. Ví dụ, bạn muốn gởi để dịch một đoạn văn bản từ tiếng Pháp sang tiếng Anh, ở khung “To:”, bạn gõ địa chỉ e-mail của người nhận; ở khung “Cc:”, bạn gõ French-English@T-mail.com và chọn một Suject cho e-mail. Sau khi đã dịch xong văn bản, T-mail sẽ chuyển e-mail này cho người bạn muốn gửi đến.

Khi click vào T-Sail là bạn có tronng tay một công cụ dịch các websites rất xịn. Ở đây, mọi chuyện có vẻ đơn giản hơn. Bạn gõ địa chỉ của trang web cần dịch vào ô Start Sail’n At. Ô Translate From là nơi để bạn chọn ngôn ngữ cần dịch và click chuột vào T-mail. Thế là trang web của bạn đã được dịch ra bằng ngôn ngữ của bạn. Ở đây, còn có các link nối kết đến các search engine như Lycos, Yahoo, Northen Light và dĩ nhiên các kết quả search đều theo một ngôn ngữ mà bạn chọn.

Còn nếu bạn chưa hài lòng với những gì mà T-mail dịch ư? Hãy click vào T-Time. Đây là một forum để tất cả mọi người sử dụng trang web trao đổi với nhau về vấn đề ngôn ngữ. Bạn chỉ cần gởi lên forum này một văn bản mà bạn muốn dịch, vài giờ sau trở lại và văn bản của bạn đã được một “quý nhân” nào đó dịch rồi .

Thứ Ba, 27/01/2004 02:34
31 👨 461
0 Bình luận
Sắp xếp theo