Sửa lỗi không thể đổi IP tĩnh, không thể đổi DNS trên Windows 10

Một số người dùng gặp lỗi không thể đổi IP tĩnh và DNS trên máy tính Windows 10 của họ. Trong bài viết này, Quantrimang sẽ giới thiệu với bạn một số giải pháp mà bạn có thể thử để khắc phục vấn đề trên.

Thiết lập IP tĩnh bằng PowerShell

Đầu tiên bạn cần mở PowerShell với quyền Administrator và nhập lệnh sau vào để xem cấu hình mạng hiện tại của bạn:

Get-NetIPConfiguration

Tiếp theo, bạn cần dùng sổ tay để ghi lại những thông tin sau:

  • InterfaceIndex
  • IPv4Address
  • IPv4DefaultGateway
  • DNSServer

Kế đến, bạn nhập dòng lệnh sau vào:

New-NetIPAddress -InterfaceIndex 15 -IPAddress 192.168.29.34 -PrefixLength 24 -DefaultGateway 192.168.29.1.

Ở bước này, bạn cần thay giá trị DefaultGateway trong dòng lệnh trên bằng địa chỉ gateway mặc định của mạng của bạn. Giá trị InterfaceIndex cũng cần được thay đổi cho phù hợp với giá trị trên adapter của bạn. Cuối cùng, hãy điều chỉnh IPAddress mà bạn muốn và nhấn Enter để thiết lập địa chỉ IP tĩnh.

Sau khi xong, bạn cần nhập dòng lệnh này vào và nhấn Enter để thiết lập địa chỉ máy chủ DNS:

Set-DnsClientServerAddress -InterfaceIndex 4 -ServerAddresses 10.1.2.1

Thiết lập lại địa chỉ IP và DNS bằng CMD

Với CMD bạn có thể xem, thiết lập lại, làm mới, cấu hình và thay đổi địa chỉ IP trên máy tính Windows 10 của mình. Cách thức thực hiện như sau:

Cách xem địa chỉ IP

  • Mở WinX menu bằng cách nhấn Windows + X
  • Chọn Command Prompt và nhập câu lệnh ipconfig /all rồi nhấn Enter

IPConfig là công cụ tích hợp trong Windows với khả năng hiển thị tất cả các giá trị cấu hình của mạng TCP/IP đang hoạt động. Ngoài ra, nó còn có thể làm mới các thiết lập Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)Domain Name System (DNS).

Làm mới địa chỉ IP

Để làm mới địa chỉ IP bạn có thể sử dụng các câu lệnh sau:

ipconfig /release
ipconfig /renew

Thay đổi địa chỉ IP

Đầu tiên, để thay đổi địa chỉ IP tĩnh trên Windows 10 bạn cần biết tên giao diện mạng của bạn. Để làm điều này bạn cần nhập dòng lệnh sau vào Command Prompt và nhấn Enter:

netsh interface ipv4 show config

Trong kết quả của tôi, tên giao diện chỉ đơn giản là Wi-Fi. Có thể tên giao diện của bạn sẽ khác của tôi và thường là những cái tên mặc định của Windows như “Local Area Connection”, “Local Area Connection* 2” và “Ethernet”.

Sau khi có tên giao diện mạng, bạn nhập lệnh sau để đổi IP:

netsh interface ipv4 set address name="YOUR INTERFACE NAME" static IP_ADDRESS SUBNET_MASK GATEWAY

Đây là câu lệnh mẫu và bạn cần thay đổi các thông tin như tên giao diện mạng, địa chỉ IP, địa chỉ subnet mask, gateway mặc định. Ví dụ, một câu lệnh hoàn chỉnh sẽ như sau:

netsh interface ipv4 set address name="Wi-Fi" static 192.168.3.8 255.255.255.0 192.168.3.1

Còn nếu bạn đang dùng địa chỉ IP tĩnh và muốn chuyển sang dùng địa chỉ IP được cấp tự động bởi DHCP sever (router của bạn) thì bạn nhập câu lệnh sau:

netsh interface ipv4 set address name=”YOUR INTERFACE NAME” source=dhcp

Thay đổi DNS bằng CMD

Để thay đổi DNS bằng CMD bạn vẫn dùng lệnh nesth và câu lệnh mẫu như sau:

netsh interface ipv4 set dns name="YOUR INTERFACE NAME" static DNS_SERVER

Câu lệnh hoàn chỉnh với tên giao diện mạng và sử dụng DNS của Google như sau:

netsh interface ipv4 set dns name="Wi-Fi" static 8.8.8.8

Để thiết lập dòng DNS thứ hai, bạn dùng câu lệnh tương tự:

netsh interface ipv4 set dns name="YOUR INTERFACE NAME" static DNS_SERVER index=2

Ví dụ với DNS của Google:

netsh interface ipv4 set dns name="Wi-Fi" static 8.8.4.4 index=2

Và cũng giống như địa chỉ IP, nếu muốn sử dụng DNS do DHCP sever cung cấp thay vì DNS của các bên thứ ba, bạn dùng câu lệnh sau:

netsh interface ipv4 set dnsservers name"YOUR INTERFACE NAME" source=dhcp

Thay đổi DNS bằng PowerShell

Các bước thực hiện như sau:

  • Nhấn nút Windows sau đó gõ PowerShell
  • Nhấp chuột phải vào kết quả tìm kiếm sau đó chọn Run as Administrator
  • Nhập lệnh Get-DnsClientServerAddress vào và nhấn Enter để xem InterfaceAlias
  • Tiếp theo, nhập câu lệnh dưới đây vào PowerShell
Set-DNSClientServerAddress "InterfaceAlias" –ServerAddresses ("preferred-DNS-address", "alternate-DNS-address")

Trước khi nhấn Enter bạn cần thay đổi ba giá trị gồm InterfaceAlias, Preferred-DNS-address, Alternate-DNS-address cho phù hợp với các thông số trên mạng của bạn và DNS bạn cần thiết lập. Một câu lệnh hoàn chỉnh như sau:

Set-DNSClientServerAddress "Wi-Fi" –ServerAddresses ("1.1.1.1","1.0.0.1")

Bạn có thể thay bằng tên giao diện mạng (InterfaceAlias) của bạn và DNS bạn thích như 8.8.8.8, 8.8.4.4 của Google.

Flush DNS (xóa cache DNS) và thiết lập lại Winsock

Để tiến hành flush DNS nhanh nhất, bạn cần dùng tới CMD. Trong cửa sổ lệnh CMD bạn nhập lệnh sau và nhấn Enter để flush DNS:

ipconfig /flushdns

Để thiết lập lại Winsock bạn cũng cần dùng tới CMD. Cách thực hiện là nhập lệnh sau vào CMD sau đó nhấn Enter:

netsh winsock reset

Chúc các bạn thành công! Mời các bạn đọc thêm những mẹo hay về Windows 10:

Thứ Năm, 07/01/2021 10:29
51 👨 729
0 Bình luận
Sắp xếp theo