Sử dụng ZoneAlarm như thế nào

Dưới đây là một vài mẹo nhỏ hướng dẫn các bạn cách cài đặt phần mềm ZoneAlarm thích hợp. Các mẹo này sẽ giúp bạn sử dụng máy tính an toàn hơn với tường lửa đi kèm. Chỉ với chút nỗ lực, chiếc máy yêu quý của bạn có thể tránh được nhiều kẻ phá quấy rắc rối.

Mẹo 1: Tắt các thông báo

Trong phần cài đặt, hãy thiết lập ZoneAlarm không gửi cảnh báo khi block một liên hệ tới máy tính của bạn qua Internet. Hầu hết các liên hệ này đều vô hại. Xem hoạt động gì đang diễn ra cũng thú vị, nhưng những thông báo liên miên gây sao lãng công việc của bạn.

Mẹo 2: Block các truy cập không cần thiết

ZoneAlarm sẽ cảnh báo bạn khi một ứng dụng nào đó trong máy cố gắng liên hệ tới một điạ chỉ trên Internet. Hãy thiết lập chế độ chỉ cho phép truy cập các chương trình bạn đã biết và cần thiết. Chẳng hạn như trình duyệt Web, e-mail client hay bất kỳ chương trình nào có thành phần tự động cập nhật. Đừng cho phép một số chương trình khác (như Microsoft Word) liên hệ Internet trừ khi bạn biết chúng đang làm gì.

Mẹo 3: Tự động khóa quyền truy cập Internet

Trừ khi bạn đang download file, nếu không nên khoá quyền truy cập Internet khi bạn không ngồi gần máy tính. Trong ZoneAlarm Control Center, kích vào Program Control, sau đó là nút OnAutomatic Lock Area. Kích vào nút Custom và chọn thời gian “idle time”. Thời gian này nên chọn trước khi chương trình khoá Internet được thực hiện.

Mẹo 4: Khoá file host

Một số virus hay chương trình độc hại khác có thể bổ sung điểm vào riêng của chúng trên file host của bạn. Việc này làm khiến phần xác định trình duyệt của máy bị sai. ZoneAlarm có thể khoá file host, ngăn chặn bất cứ sự thay đổi nào.

Trong ZoneAlarm Control Center chọn Firewall; sau đó kích vào nút Advanced, đánh dấu chọn vào ô cạnh Lock Host File.

Mẹo 5: Tạo một Trusted Zone

Nếu bạn có hai hay nhiều máy tính kết nối Internet qua một router, bạn nên tạo một Trusted Zone. Vào Firewall trong ZoneAlarm Control Center > Zones > Add: nhập địa chỉ IP cục bộ của các máy tính. Bạn có thể cài đặt chức năng bảo mật Trusted Zone khi muốn chia sẻ file và không gian đĩa.

Thứ Tư, 11/10/2006 09:36
3,73 👨 2.445