Sử dụng chức năng Group Policy trong Windows Vista

Group Policy là một công nghệ quan trọng của Microsoft dành cho việc quản lý các máy tính Windows triển khai dịch vụ Active Directory. Tuy nhiên, Group Policy trong Windows Vista và sắp tới là trong "Longhorn" (tên mã của Windows Server) đã được nâng cấp rất nhiều, và tất nhiên kéo theo đó là những theo đổi trong cách thức quản trị những nền tảng này.

Trong các phiên bản Microsoft Windows trước đây, công cụ quan trọng để gỡ rối quá trình xử lý Group Policy là tệp tin "userenv.log". Tệp tin này được file Userenv.dll (một phần của động cơ lõi Group Policy) tạo ra, và người quản trị có thể sử dụng chúng để biết được tất cả những gì đang diễn ra trên nền hệ thống khi người dùng đăng nhập vào máy tính.

Nếu bạn tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu các bài viết Knowledge Base trên website Microsoft TechNet, bạn có thể tìm thấy rất nhiều thông tin về cách thức kích hoạt chức năng ghi thông tin của Userenv.dll, cũng như việc dịch các log file này ra. Tuy nhiên, trong Windows Vista, Userenv.dll đã không còn được cấu hình để tạo ra file userenv.log. Vậy làm thế nào bạn có thể gỡ rối các vấn đề liên quan tới Group Policy trên nền tảng mới này?

Câu trả lời đơn giản là sử dụng chức năng Event Viewer! Trong Windows Vista, các sự kiện (event) của Group Policy được ghi lại theo hai kênh:

* Group Policy Operational Log: Các sự kiện được ghi tại đây và event được Group Policy xử lý cũng tương tự những gì lưu trữ trong file userenv.log như trước đây.

* System Log: Các event với nguồn "Group Policy" được ghi tại đây; và một số event liên quan tới quá trình xử lý thành công (success) hay thất bại (failure) của Group Policy.

Ngoài ra, cũng còn một cách nữa trong Windows Vista mà bạn có thể sử dụng để gỡ rối các vấn đề Group Policy, đó là kích hoạt chức năng ghi lại quá trình gỡ rối (debug) của Group Policy Object Editor (Gpedit.msc).

Khi bạn kích hoạt chức năng ghi debug, Gpedit.msc sẽ tạo ra một file GpEdit.log để giải quyết các vấn đề liên quan tới các tệp tin ADMX được tạo ra. Để kích hoạt chức năng ghi debug Gpedit.msc, bạn hãy tạo ra một giá trị registry REG_DWORD sau:

HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\GPEditDebugLevel

Để phục vụ cho mục đích gỡ rối, bạn đặt giá trị 0x10002 cho chuỗi dữ liệu này, và kết quả là file GpEdit.log sẽ được tạo ra trong thư mục %SystemRoot%\debug\usermode trên máy tính cục bộ.

Thứ Ba, 23/01/2007 13:41
41 👨 1.059
0 Bình luận
Sắp xếp theo