SQL Server 2005 - Phần mềm phân tích và quản lý dữ liệu thế hệ kế tiếp

Ngày nay, các tổ chức luôn phải đối mặt với những khó khăn về dữ liệu: sự phát triển của dữ liệu và các hệ thống trong hoạt động kinh doanh; việc cần thiết để cung cấp cho các nhân viên, các khách hàng và các đối tác có thể truy cập dữ liệu một cách thích hợp; mong muốn trang bị cho các nhân viên có được thông tin đầy đủ hơn để đưa ra các quyết định tốt; nhiệm vụ kiểm soát chi phí mà không có ứng dụng có giá trị, bảo mật tốt và đáng tin cậy.

Bản phát hành tiếp theo của SQL Server được thiết kế để giúp các doanh nghiệp giải quyết những khó khăn trên. SQL Server 2005 là giải pháp phân tích và quản trị dữ liệu thế hệ kế tiếp của Microsoft. Nó sẽ cho phép nâng cao độ bảo mật, khả năng sắp xếp, giá trị cho dữ liệu hoạt động kinh doanh và các ứng dụng phân tích, làm cho chúng dễ dàng hơn trong việc tạo dựng, triển khai và quản lý.

Được xây dựng dựa trên những điểm mạnh của SQL Server 2000, SQL Server 2005 sẽ cung cấp một quản trị dữ liệu hợp nhất và giải pháp phân tích để giúp các tổ chức dù lớn hay nhỏ cũng đều có thể:

 • Xây dựng và triển khai các ứng dụng kinh doanh một cách bảo đảm, dễ sắp xếp và có độ tin cậy cao hơn.
 • Phát huy tối đa hiệu quả CNTT bằng cách giảm sự phức tạp trong việc tạo, triển khai và quản lý các ứng dụng cơ sở dữ liệu.
 • Trao quyền cho những người phát triển ứng dụng thông qua môi trường phát triển phong phú, linh hoạt và hiện đại, làm cho việc tạo các ứng dụng cơ sở dữ liệu an toàn hơn.
 • Chia sẻ dữ liệu qua nhiều hệ thống máy tính, ứng dụng và các thiết bị để tạo sự kết nối dễ dàng giữa bên trong và bên ngoài hệ thống.
 • Trình bày rõ ràng và kết hợp các giải pháp tin tức kinh doanh, để điều chỉnh các quyết định kinh doanh kịp thời và tăng hiệu quả trong toàn bộ tổ chức của bạn.
 • Kiểm soát giá thành mà không cần cung cấp sự thực thi, khả năng sẵn có hay khả năng sắp xếp.

SQL Server 2005 nâng cao có ba phần chính: quản lý dữ liệu hoạt động kinh doanh, hiệu quả phát triển và tin tức kinh doanh.

Quản lý dữ liệu hoạt động kinh doanh

Trong thế giới được kết nối như ngày nay, dữ liệu và các hoạt động quản lý dữ liệu luôn luôn cần thiết đối với người dùng. Với SQL Server 2005, người dùng và các chuyên gia CNTT trong tổ chức của bạn sẽ có lợi thông qua việc giảm thời gian chết của các ứng dụng, tăng sự phát triển và hiệu suất, thít chặt sự kiểm soát về bảo mật.

SQL Server sẽ cải thiện việc quản lý dữ liệu kinh doanh trong những lĩnh vực dưới đây:

 • Khả năng sẵn có.
  Khả năng đầu tư trong công nghệ cao, thêm nữa khả năng phục hồi và sao chép, những cải tiến trong bản sao sẽ cho phép các hoạt động kinh doanh xây dựng và triển khai những ứng dụng có độ tin cậy cao.
 • Khả năng sắp xếp.
  Những tiến bộ về sắp xếp như việc phân chia, tách riêng biệt và hỗ trợ 64-bit sẽ cho phép bạn xây dựng và triển khai hầu hết các ứng dụng yêu cầu bằng việc sử dụng SQL Server 2005.
 • Bảo mật.
  Những nâng cấp về bảo mật như các thiết lập “bảo vệ mặc định” và một mô hình bảo mật nâng cao sẽ cung cấp khả năng bảo mật cao cho dữ liệu kinh doanh của bạn.
 • Khả năng quản lý.
  Một công cụ quản lý mới, các khả năng tự điều hướng được mở rộng, mô hình lập trình mới sẽ tăng tính hiệu quả của quản trị viên cơ sở dữ liệu.
 • Khả năng hoạt động liên kết. Thông qua sự hỗ trợ trong các chuẩn công nghiệp, các dịch vụ Web và Microsoft .NET Framework, SQL Server 2005 sẽ hỗ trợ khả năng liên kết hoạt động với nhiều hệ thống, ứng dụng và thiết bị.

Hiệu quả phát triển

Một trong những cản trở chính đến hiệu quả phát triển là thiếu các công cụ tích hợp cho sự phát triển cơ sở dữ liệu và quá trình sửa lỗi, SQL Server 2005 sẽ cung cấp những tiện ích làm thay đổi cách mà các ứng dụng cơ sở dữ liệu đã được triển khai và phát triển trước đây.

Những cải tiến mới bao gồm:

 • Các công cụ.
  Các chuyên gia phát triển có thể sử dụng công cụ phát triển cho Transact – SQL, XML, Multidementional Expression (MDX), và XML for Analysis (XML/A). Sự tích hợp với môi trường Visual Studio® sẽ cung cấp hiệu quả cho sự phát triển và sửa lỗi trong các ứng dụng tin tức kinh doanh và giới hạn kinh doanh.
 • Hỗ trợ ngôn ngữ được mở rộng.
  Ngoài ngôn ngữ chung (CLR) được cầu hình trong cơ sở dữ liệu, các chuyên gia phát triển có thể chọn các ngôn ngữ quen thuộc như Transact-SQL, Microsoft Vitual Basic®.NET, Microsoft Vitual C#®.NET để phát triển các ứng dụng.
 • XML và các dịch vụ Web. SQL Server 2005 sẽ hỗ trợ cả XML kiểu quan hệ và riêng lẻ, vì vậy các hoạt động kinh doanh có thể lưu, quản lý và phân tích dữ liệu theo định dạng phù hợp nhất với những cần thiết của nó.
  Sự hỗ trợ cho việc tồn tại và đưa ra các chuẩn mở như Giao thức truyền siêu văn bản (HTTP), XML, Giao thức truy cập đối tượng đơn giản (SOAP), Xquery và Định nghĩa lược đồ XML (XSD) sẽ cho phép việc truyền thông giữa các hoạt động kinh doanh được mở rộng

Tin tức kinh doanh

Khó khăn thách thức và hứa hẹn của tin tức kinh doanh tập trung xung quanh việc cung cấp cho các nhân viên những thông tin chính xác đúng thời điểm. Phiên bản này yêu cầu một giải pháp tin tức kinh doanh đó là sự am hiểu, bảo đảm, tích hợp với các hệ thống hoạt động và phải có hàng ngày. SQL Server sẽ giúp các công ty thực hiện mục tiêu này bằng SQL Server 2005.

Những cải tiến trong tin tức kinh doanh bao gồm:

 • Hệ thống tích hợp.
  SQL Server 2005 sẽ đưa ra một hệ thống tin tức kinh doanh một đường với những phân tích tích hợp gồm có quá trình phân tích trực tuyến (OLAP); khai thác dữ liệu; các công cụ trích, biến đổi và nạp (ETL); việc sắp xếp dữ liệu; chức năng đưa tin.
 • Việc tạo quyết định.
  Những cải tiến cho việc tồn tại các đặc tính tin tức kinh doanh như OLAP, khai thác dữ liệu và việc giới thiệu của một máy chủ đưa tin mới, sẽ cung cấp cho các doanh nghiệp khả năng chuyển đổi thông tin thành các quyết định kinh doanh tốt hơn trong tất cả các mức của tổ chức.
 • Bảo mật và khả năng sắp xếp.
  Nâng cấp khả năng sắp xếp và bảo mật sẽ cung cấp cho người dùng truy cập tới các ứng dụng tin tức kinh doanh và các bản tin không bị ngắt quãng.
 • Khả năng phân tích hoạt động kinh doanh rộng.
  Một công cụ ETL được cải tiến sẽ cho phép các tổ chức dễ dàng tích hợp và phân tích dữ liệu từ nhiều nguồn tin khác nhau. Bằng việc phân tích dữ liệu qua một loạt các hoạt động hệ thống, các tổ chức có thể tăng sự cạnh tranh thông qua việc hiểu cặn kẽ về sự kinh doanh của họ.

Thông tin bổ sung

SQL Server 2005 là một phần của Microsoft Server SystemTM – một cơ sở hạ tầng máy chủ tích hợp để đơn giản sự phát triển, triển khai và các hoạt động của một giải pháp kinh doanh linh động.

Bạn có thể vào địa chỉ sau http://www.microsoft.com/sql/2005/.

Thứ Sáu, 15/12/2006 10:30
4,34 👨 14.260
0 Bình luận
Sắp xếp theo