Sự khác biệt giữa VoIP và POTS

1. Voice Over Internet Protocol (VoIP)

VoIP là viết tắt của Voice Over Internet Protocol. VoIP đề cập đến dịch vụ điện thoại qua Internet chứ không phải đường dây điện thoại truyền thống. Nó còn được gọi là điện thoại IP (IP telephony) hoặc điện thoại Internet (Internet telephony). VoIP cung cấp dịch vụ điện thoại thông qua Internet. Nó chuyển giọng nói của người gọi thành tín hiệu kỹ thuật số và gửi nó ở dạng gói qua mạng Internet Protocol (IP).

Nói một cách đơn giản, công nghệ Voice over IP cho phép chúng ta thực hiện và nhận cuộc gọi qua Internet. VoIP sử dụng Internet làm phương tiện truyền dẫn cho các cuộc gọi điện thoại. Nó còn được gọi là Voice Over Internet (VOI).

VoIP là viết tắt của Voice Over Internet Protocol
VoIP là viết tắt của Voice Over Internet Protocol

2. Plain Old Telephone Service (POTS)

POTS là viết tắt của Plain Old Telephone Service, đề cập đến hệ thống điện thoại truyền thống, trong đó việc truyền thoại analog diễn ra thông qua các dây đôi đồng xoắn. Nó còn được gọi là Plain Ordinary Telephone Service. Tín hiệu âm thanh/giọng nói được chuyển đổi thành tín hiệu điện và truyền qua cặp dây đồng xoắn.

POTS thường bị hạn chế 52kbps và bao gồm các đường dẫn băng tần song công hoặc hai chiều. POTS cũng hay được gọi là Public Switched Telephone Network (PSTN). Đó là một hệ thống giao tiếp cũ và cơ bản.

POTS là viết tắt của Plain Old Telephone Service
POTS là viết tắt của Plain Old Telephone Service

3. Sự khác biệt giữa VoIP và POTS

STTVOIPPOTS
01.VoIP cho phép thực hiện các cuộc gọi điện thoại sử dụng Internet làm phương tiện truyền dẫn.POTS cho phép gọi điện qua đường dây chuyên dụng/cố định.
02.VoIP được dựa trên
chuyển mạch gói (packet switching).
POTS dựa trên chuyển mạch kênh (circuit switching).
03.Về cơ bản, 10kbps cần thiết cho giao tiếp theo mỗi hướng.Về cơ bản cần 64kbps để giao tiếp theo mỗi hướng.
04.Trong VoIP, băng thông được lấy và giải phóng khi sử dụng.Trong POTS, băng thông được bảo lưu cho đến khi cuộc gọi hoàn tất.
05.Việc nâng cấp VoIP bao gồm cải thiện băng thông.Việc nâng cấp POTS bao gồm cải tiến đường truyền và phần cứng.
06.Chi phí vận hành thấp.Chi phí vận hành cao.
07.Chuyển đổi giọng nói thành tín hiệu kỹ thuật số.Chuyển đổi giọng nói thành tín hiệu điện.
08.Tất cả các tính năng bổ sung như chuyển tiếp cuộc gọi, nối cuộc gọi, v.v... đều miễn phí.Tất cả các tính năng bổ sung như chuyển tiếp cuộc gọi, nối cuộc gọi, v.v... thường làm tăng thêm chi phí.
09.Chi phí thiết lập thấp.Chi phí thiết lập cao.
10.Hỗ trợ truyền đa phương tiện như âm thanh, video và bất kỳ nội dung đa phương tiện nào khác.Không hỗ trợ truyền đa phương tiện như âm thanh, video và bất kỳ nội dung đa phương tiện nào khác.
11.Các cuộc gọi VoIP đến VoIP đều miễn phí.Không có cuộc gọi PSTN đến PSTN nào miễn phí.
12.Tiện ích mở rộng từ xa có sẵn.Tiện ích mở rộng từ xa không dễ có sẵn vì nó cần đường dây chuyên dụng riêng.
13.Các cuộc gọi đến dịch vụ khẩn cấp không thể theo dõi.Các cuộc gọi đến những dịch vụ khẩn cấp có thể theo dõi.
14.Chi phí không phụ thuộc vào thời gian và khoảng cách.Chi phí phụ thuộc vào thời gian và khoảng cách.

Xem thêm:

Thứ Bảy, 26/09/2020 10:35
4,52 👨 241
0 Bình luận
Sắp xếp theo