Simple DnsCrypt - Công cụ bảo vệ việc duyệt web của bạn

DNS Spoofing (Giả mạo DNS) là một trong những mối quan tâm bảo mật quan trọng nhất trong những ngày này. Đó là một dạng hack DNS cache, làm cho dữ liệu DNS bị hỏng và chuyển tất cả lưu lượng truy cập web của bạn đến máy tính của kẻ tấn công. Vì vậy, bảo vệ lưu lượng truy cập web của bạn rất quan trọng. Trong khi bạn luôn có thể giảm thiểu các cuộc tấn công bằng cách sử dụng HTTPS, nó vẫn có thể để lại một số dữ liệu không được mã hóa và mở ra một cánh cửa cho những kẻ tấn công. Đây là nơi Simple DnsCrypt phát huy tác dụng. Simple DnsCrypt sẽ giúp bạn cấu hình DNScrypt-proxy trên các hệ thống Windows để bạn có thể mã hóa và bảo mật lưu lượng DNS của mình.

Giới thiệu về Simple DnsCrypt

Simple DnsCrypt, một công cụ từ nhóm OpenDNS, giúp bạn tăng cường bảo mật Internet của mình bằng cách mã hóa lưu lượng DNS của bạn, do đó làm cho việc xâm nhập giả mạo trở nên khó khăn. Nó khóa các VPN bị rò rỉ và DNS được cấu hình kém. Bên cạnh việc tăng cường bảo mật Internet của bạn, phần mềm này cũng sửa các URL bị nhập sai và tăng tốc độ trải nghiệm duyệt web của bạn.

Phần tổng quan của Simple DNSCrypt gồm trình phân giải chính (primary resolver) và trình phân giải thứ cấp (secondary resolver), rất gọn gàng và đơn giản với giao diện hiện đại. Mặc dù nó là một công cụ đơn giản, có giao diện thân thiện với người dùng và các cài đặt cấu hình tối thiểu, nhưng vẫn cần một số kỹ năng bảo mật mạng và các kỹ năng máy tính cơ bản để sử dụng nó.

Simple DnsCrypt

Cách sử dụng Simple DNSCrypt

Kích hoạt trình phân giải chính để mã hóa lưu lượng truy cập DNS của bạn và nếu bạn muốn nhận thêm lớp bảo mật, hãy kích hoạt nốt trình phân giải phụ. Bạn chỉ cần chọn máy chủ mong muốn từ trình đơn kết hợp để định cấu hình từng trình phân giải ở đây. Tất cả các adapter mạng của bạn được hiển thị ở bảng trên cùng trong phần tổng quan của chương trình. Bạn có thể bật trình phân giải chính hoặc thứ cấp bằng cách nhấp vào các nút ở cuối phần tổng quan.

Các plugin của Simple DNSCrypt

Simple DNSCrypt cũng có trình quản lý plugin, nơi bạn có thể quản lý các plugin của mình:

  • Plugin Speed up on missing IPv6 bị vô hiệu hóa và sẽ được kích hoạt nếu kết nối IPv6 không khả dụng trên mạng của bạn. Điều này sẽ chỉ cải thiện thêm trải nghiệm duyệt web của bạn mà thôi.
  • Plugin Logging giúp bạn tạo một bản ghi các truy vấn DNS nhận được bởi proxy và lưu trữ chúng trong một file cục bộ trên máy tính của bạn.
  • Plugin Block addresses and domain trả về phản hồi REFUSE cho tất cả các tên miền và địa chỉ IP bị liệt vào danh sách đen.

Nhìn chung, Simple DNSCrypt là một ứng dụng hữu ích cho những người dùng máy tính muốn mã hóa lưu lượng DNS và tăng cường bảo mật domain của họ. Ứng dụng này chắc chắn đi kèm với một giao diện hiện đại nhưng đòi hỏi một số kỹ năng máy tính nâng cao để sử dụng nó.

Bạn có thể tải xuống Simple DNSCrypt tại đây và nhận được một DNS bảo mật.

Chúc bạn thành công!

Xem thêm:

Thứ Bảy, 21/07/2018 18:58
51 👨 254
0 Bình luận
Sắp xếp theo