Security tài nguyên mạng với quyền truy cập NTFS - Phần 6

I. Sao chép hoặc chuyển dời folder và file

Việc sao chép và di chuyển tập tin hay thư mục trong phạm vi và giữa các volume NTFS có thể ảnh hưởng đến cấp độ truy cập ban đầu đã áp dụng cho tập tin hay thư mục. Chương này tôi sẽ cố gắng nhớ lại những gì mình thu thập được để giải thích 1 cách rõ ràng kết quả xảy ra cho quyền truy cập khi có thư mục hay tập tin bị di chuyển hoặc copy.

II. Sao chép file hay folder 

Khi các bạn sao chép một tập tin hay thư mục trong cùng 1 volume NTFS hoặc copy sang 1 volume NTFS khác thì tập tin hay thư mục này sẽ thừa hưởng cấp độ truy cập đã áp dụng cho thư mục đích, và các bạn nhớ rằng người copy thư mục hay folder này sẽ thành chủ sở hữu.

III. Di chuyển tập tin và thư mục 

Khi di chuyển tập tin hoặc thư mục trong cùng 1 volume NTFS thì thư mục này vẫn giữ nguyên cấp độ của chủ sở hữu ban đầu. Tuy nhiên nếu bạn di chuyển sang một volume NTFS khác thư mục và tập tin này sẽ thừa hưởng cấp độ truy cập áp dụng cho thư mục đích, còn chủ sở hữu mới chính là bạn nào di chuyển nó ,giống hệt như tiến trình sao chép tập tin hoặc thư mục vậy.

Các yêu cầu về quyền truy cập

Một người dùng không thể sao chép hoặc di chuyển tập tin hay thư mục trong phạm vi giữa các volume NTFS khác nhau, trừ khi người này có quyền truy cập ở cấp độ thích hợp (hihih tôi thấy tôi dùng từ thích hợp thật chuẩn xác).

Dưới đây tôi sẽ trình bày với các bạn 1 số cấp độ truy cập cần có khi bạn di chuyển hoặc copy folder hay file trên cùng 1 volume NTFS hoặc sang Volume NTFS khác.

Khi bạn muốn sao chép thì cấp độ truy cập cần có của bạn là ADD với thư mục đích. Khi bạn muốn di chuyển bạn cần có cấp độ truy cập ADD với thư mục và Delete đối với thư mục nguồn. Vì sao lại cần có Delete với thư mục nguồn…??? Chà chà phải đi hỏi thầy mới được.

Ta phải có quyền Del vì khi thư mục hay tập tin được chuyển đi nó phải hủy bỏ khỏi thư mục nguồn và đặt và thư mục đích.

Các bạn nhớ điều này nhé! Những thư mục và tập tin được sao chép hoặc di chuyển sang các volume FAT sẽ mất đi cấp độ truy cập áp dụng cho chúng, vì Volume FAT không hỗ trợ quyền truy cập NTFS.

Tóm lại cả chương này các bạn phải gộp lại các ý chính và nhớ những điều sau:

  • Khi một thư mục hoặc tập tin sao chép từ thư mục này sang thư mục khác nó sẽ thừa hưởng cấp độ truy cập áp dụng cho các thư mục đích,còn người nào tiến hành sao chép sẽ trờ thành chủ sở hữu thư mục hay tập tin ở địa điểm mới.

  • Khi một thư mục hoặc tập tin được di chuyển trong cùng volume cấp độ truy cập và chủ sở hữu không thay đổi.trong trường hợp thư mục hay tập tin được dời sang volume khác mọi việc lúc này xảy ra giống như khi thư mục và tập tin được sao chép.

  • Muốn sao chép một tập tin hay thư mục người dùng cần có quyền truy cập ở cấp độ ADD đối với thư mục đích.Muốn di chuyển tập tin hay thư mục người dùng cần có quyền ADD với thư mục và quyền DEL với thư mục nguồn.

> Security tài nguyên mạng với quyền truy cập NTFS - Phần cuối

Thứ Ba, 25/08/2020 15:35
51 👨 946
0 Bình luận
Sắp xếp theo