Sâu mới lây lan qua email cung cấp các đường dẫn giả mạo

QuanTriMang.com - Hiện tại, đã xuất hiện 1 loại sâu – worm mới chuyên lây lan qua email với hình thức như 1 bản tin sự kiện hoặc quảng cáo bình thường. Bắt đầu xuất hiện vào tháng 8 vừa qua, chúng thường đặt thêm chữ “Here You Are” sau dòng chủ đề chính của email, và trong đó có đề cập đến nhiều đường dẫn tài liệu định dạng PDF, nhưng thực chất đó lại là file thực thi - *.exe. Khi người sử dụng vô tình kích hoạt những file này, chúng lập tức lây lan qua các địa chỉ email tìm thấy trong hòm thư của bạn.

>> Cảnh báo về virus mời gọi tải phim sex trong email

Mặc dù, các quy luật quen thuộc của worm khá bài bản và dễ nắm bắt, nhưng càng ngày chúng càng phức tạp và tinh vi. Với những chuyên gia máy tính thì việc này không có gì khó, nhưng đâu phải ai cũng là chuyên gia máy tính ? Vào ngày 14 / 09 /2010 vừa rồi, có 1 người đã tự nhận là tác giả của loại sâu này, được áp dụng các công nghệ có liên quan đến bộ quốc phòng IRAQ, được trang bị 1 số “thành phần” không thể thiếu như keylog và backdoor trong đó.

Giờ đây thì mọi người ai cũng có thể nghe nói và biết đến loại sâu này. Nhưng làm sao để loại bỏ chúng khỏi hệ thống ? Sau những lần thử nghiệm với sự góp sức của thành viên Ant (http://www.raymond.cc/forum/members/ant.html) trong cộng đồng mạng Raymond, các bạn hãy sử dụng những chương trình kiểm soát hệ thống như Task Manager, Process Explorer … tìm xem có những ứng dụng sau đây và xóa khỏi hệ thống:

%windows%\system\updates.exe
%windows%\csrss.exe
%windows%\ff.exe
%windows%\gc.exe
%windows%\hst.iq
%windows%\ie.exe
%windows%\im.exe
%windows%\op.exe
%windows%\pspv.exe
%windows%\rd.exe
%windows%\re.exe
%windows%\re.iq
%windows%\tryme1.exe
%windows%\vb.vbs
%system%\SendEmail.dll

Và lần lượt xóa các khóa Registry sau:

- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options0hoeav.com
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Optionsw.com
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\360rpt.ExE
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\360safe.ExE
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\360safebox.ExE
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\360tray.ExE
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\6.bat
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\6fnlpetp.exe
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\6×8be16.cmd
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\BIOSREad.exe
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\BdSurvey.exe
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\CaVCmd.exe
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\CavaUd.ExE
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\Cavapp.ExE
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\a2cmd.ExE
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\a2free.ExE
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\a2service.ExE
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\a2upd.ExE
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\aNtIaRP.ExE
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\aNtS.ExE
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\aPVxdWIN.ExE
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\aVCONSOL.ExE
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\aVENGINE.ExE
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\aVP32.ExE
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\aVPCC.ExE
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\aVPM.ExE
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\abk.bat
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\adobe Gamma Loader.exe
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\algsrvs.exe
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\algssl.exe
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\angry.bat
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\anti-trojan.exe
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\antihost.exe
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\apu-0607g.xml
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\apu.stt
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\arSwp.ExE
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\ashEnhcd.exe
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\ashLogV.exe
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\ashMaiSv.exe
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\ashPopWz.exe
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\ashQuick.exe
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\ashServ.exe
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\ashSkPcc.exe
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\ashUpd.exe
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\ashWebSv.exe
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\ashdisp.exe
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\ast.ExE
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\aswBoot.exe
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\aswRegSvr.exe
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\aswUpdSv.exe
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\autoRun.ExE
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\autoRunKiller.ExE
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\autorun.bin
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\autorun.ini
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\autorun.reg
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\autorun.txt
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\autorun.wsh
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\autoruns.exe
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\autorunsc.exe
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\avMonitor.ExE
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\avadmin.exe
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\avastSS.exe
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\avcenter.exe
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\avciman.exe
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\avconfig.exe
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\avgamsvr.exe
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\avgas.exe
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\avgcc.exe
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\avgcc32.exe
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\avgemc.exe
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\avginet.exe
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\avgnt.exe
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\avgrssvc.exe
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\avgrsx.exe
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\avgscan.exe
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\avgscanx.exe
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\avgserv.exe
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\avguard.exe
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\avgupsvc.exe
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\avgw.exe
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\avgwdsvc.exe
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\avltd.exe
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\avmailc.exe
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\avnotify.exe
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\avp.com
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\avp.exe
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\avscan.exe
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\avzkrnl.dll
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\bad1.exe
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\bad2.exe
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\bad3.exe
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\bdagent.exe
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\bdsubwiz.exe
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\blackd.exe
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\blackice.exe
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\caiss.exe
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\caissdt.exe
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\catcache.dat
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\cauninst.exe
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\cavasm.ExE

Và khôi phục lại giá trị mặc định của các khóa Registry sau đây:

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\system
EnableLUA=dword:00000000
thành EnableLUA=dword:00000001
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
Shell= Explorer.exe %windows%\csrss.exe
thành Shell=Explorer.exe

Khả năng thành công khi áp dụng phương pháp thủ công trên là khá cao. Tuy nhiên, để đảm bảo tính an toàn và bảo mật cho hệ thống, chúng tôi khuyến cáo bạn nên sử dụng những chương trình bảo mật phổ biến hiện nay của Kaspersky, Panda, Norton, BitDefender, Avira … tất cả đều có sẵn trên gian hàng trực tuyến của download.com.vn. Chúc các bạn thành công!

Thứ Sáu, 17/09/2010 14:33
31 👨 223
0 Bình luận
Sắp xếp theo