Resize ảnh nhanh chóng với Action của Photoshop

  • 3 ★ 12 👨
  • 23.228

Bạn có rất nhiều ảnh chụp phong cảnh, gia đình và bạn bè nhưng không thể chia sẻ với mọi người vì một lý do rất đơn giản: ảnh quá to nên dung lượng quá lớn. Việc chỉnh sửa lại kích thước cả một "núi" ảnh đó quả là nản lòng. Chức năng Action của Photoshop sẽ giúp bạn thực hiện dễ dàng điều đó.

Cập nhật: 24/07/2009 Quản Trị Mạng
  • 3 ★ 12 👨
  • 23.228