Sử dụng Guestfish để đặt lại mật khẩu root đã quên cho máy ảo ở định dạng qcow2 trên KVM

Giả sử bạn đã đặt mật khẩu root cho máy ảo trên KVM, nhưng lại quên mất. Vậy thì làm sao để truy cập root được? Hãy sử dụng Guestfish để đặt lại mật khẩu root ở định dạng qcow2 trên KVM. Dưới đây là những gì bạn cần chuẩn bị và hướng dẫn làm.

Chuẩn bị bài LAB

  • Trên môi trường VMware, sử dụng một máy ảo CentOS 7 đã cài đặt KVM.
  • Tạo một máy ảo CentOS 7.0 với định dạng qcow2

Tiến hành đặt mật khẩu root

Bước 1: Cài đặt Guestfish

yum install libguestfs-tools -y

Bước 2: Shutdown máy ảo

Tắt máy ảo

virsh shutdown tên_máy_ảo

Bước 3: Đặt lại, thay đổi mật khẩu gốc bằng cách sử dụng Guestfish

Lưu ý: Đầu tiên tạo mật khẩu tài khoản người dùng root mới bằng cách gõ lệnh sau rồi sử dụng mật khẩu đã mã hóa để thay đổi.

openssl passwd -1 pass_mới

Đặt pass mới

Sau đó chạy lệnh sau, đối với máy ảo Centos7:

guestfish --rw -a /var/lib/libvirt/images/centos7.0.qcow2

Chạy lệnh trên máy ảo Centos

Tiếp theo sử dụng các lệnh sau

><fs> launch ><fs> list-filesystems 
#liệt kê các phân vùng 
/dev/sda1: xfs 
/dev/centos/root: xfs 
/dev/centos/swap: swap 
><fs> mount /dev/centos/root / 
#lưu ý lựa chọn mount vào phân vùng của hệ thống có chứa thư mục /etc. 
><fs> vi /etc/shadow 
#chỉnh sửa file shadow

Chạy tiếp lệnh như hình

VD: Tương tự đối với máy ảo ubuntu

Chạy lệnh trên máy ảo Ubuntu

Sau khi chạy xong lệnh vi /etc/shadow, sửa pass mã hóa ở phần root bằng pass mã hóa mới từ lệnh openssl ở bên trên rồi lưu lại:

Sửa pass mã hóa ở root

Sau đó thoát khỏi Guestfish:

><fs> quit

Bước 4: Mở máy ảo với virt-manager rồi nhập pass mới

Vậy là bạn đã hoàn tất việc đặt lại mật khẩu root đã quên cho máy ảo ở định dạng qcow2 trên KVM.

Thứ Năm, 19/12/2019 21:50
31 👨 676
0 Bình luận
Sắp xếp theo