Quét virus các file trước khi sử dụng

Quản Trị Mạng - Để ngăn chặn máy tính bị lây nhiễm mã độc hoặc phần mềm gây hại, bạn nên quét các file trước khi sử dụng chúng. Bài này sẽ giúp bạn sở hữu một số cách để quét file dễ dàng từ desktop.

Quét file với chương trình diệt virus

Sau khi tải về một file hoặc một văn bản đính kèm của email, bạn chỉ cần phải chuột vào file đó, chọn quét bằng chương trình diệt virus của bạn.

Nếu muốn quét nhiều file một lần, giữ phím Ctrl rồi kích các file mà bạn muốn quét.

Chương trình diệt virus sử dụng trong ví dụ này là Microsoft Security Essentials

Nếu tìm thấy virus, phần mềm sẽ tiêu diệt hoặc cho vào danh sách Quarantine (cách ly) khiến chúng không thể lây nhiễm hệ thống của bạn.

Sử dụng VirusTotal Uploader

Ứng dụng này có thể quét file của bạn với 41 chương trình diệt virus trực tuyến khác nhau. Sau khi cài đặt VirusTotal Uploader, phải chuột vào file > Send To > Virus Total.

Bạn có thể chạy VirusTotal Uploader và đăng tải file của bạn

Chương trình sẽ chuyển file tới trang web VirusTotal.com. Tại đây, file của bạn sẽ được quét với 41 chương trình diệt virus khác nhau. Sau khi hoàn tất, kết quả sẽ được hiển thị.

Nếu bạn không muốn cài đặt Uploader, bạn có thể truy cập trực tiếp trang web VirusTotal rồi tải file lên đó để quét.

Kết luận

Hầu hết các chương trình diệt virus có thể quét và bảo vệ máy tính của chúng ta khỏi những phần mềm độc hại hoặc mã độc trước khi bạn sử dụng các file. Tuy nhiên, nếu bạn vẫn chưa an toàn, hãy thực hiện theo những bước trên để có thể an tâm sử dụng dữ liệu của mình.

Thứ Sáu, 16/07/2010 13:04
4,33 👨 4.351
0 Bình luận
Sắp xếp theo