Quản trị và bảo mật Windows XP SP 2 sử dụng chính sách nhóm

Sách trắng Windows XP SP2 của Microsoft cung cấp hơn 600 cấu hình Group Policy mới nhằm giúp quản trị hệ thống có thể quản lý các cấu hình chính sách liên quan tới Windows Firewall, Internet Explorer, Internet Communication Management, Automatic Updates, bảo mật, Terminal Services, user profiles, và các tính năng khác liên quan tới mạng.

Tài liệu được hãng Microsoft biên soạn gồm 75 trang viết bằng tiếng Anh.

Dạng file: Microsoft Word

Dung lượng file: 969 Kb

Download: Group Policy

Thứ Sáu, 27/08/2004 10:48
42 👨 3.018
0 Bình luận
Sắp xếp theo