Cách quản lý không gian ổ đĩa cho Windows Backup trong Windows 10

Tính năng Backup and Restore (Windows 7) (còn gọi là Windows Backup) ban đầu được bao gồm trong Windows 7. Tính năng này không được ủng hộ trong Windows 8 và bị xóa trong Windows 8.1, nhưng lại được đưa trở lại Windows 10.

Windows Backup có nhiệm vụ gì?

Mặc dù có thể sử dụng Backup and Restore (Windows 7) để khôi phục mọi bản sao lưu Windows 7 trên PC Windows 10, nhưng bạn cũng có thể dùng nó để sao lưu và khôi phục các file trên chính PC Windows 10 của mình.

Windows Backup sẽ sao lưu tất cả các file trong thư viện, thư mục và ổ bạn chọn hoặc để Windows chọn. Bạn sẽ có một lựa chọn để đưa image hệ thống vào bản sao lưu. Bạn cũng có thể chọn để các mục này được sao lưu theo lịch trình thường xuyên.

Sau khi thiết lập Windows Backup, bạn có thể quản lý cách sử dụng không gian ổ đĩa của Windows Backup khi cần. Bạn có thể giải phóng không gian ổ đĩa bằng cách xóa các bản sao lưu file dữ liệu và image hệ thống đã tạo trước đó.

Cách quản lý không gian ổ đĩa cho Windows Backup trong Windows 10

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách quản lý việc sử dụng không gian ổ đĩa của Windows Backup để sao lưu file dữ liệu và image hệ thống trên PC Windows 10.

Đây là cách thực hiện:

1. Mở Settings, nhấn vào biểu tượng Update & security, nhấp vào Backup ở bên trái và chọn Go to Backup and Restore (Windows 7) trong Looking for and older backup ở bên phải.

Lưu ý: Bạn cũng có thể mở Backup and Restore (Windows 7) bằng cách mở Control Panel (chế độ xem biểu tượng) và nhấn vào biểu tượng Backup and Restore (Windows 7).

Mở Settings
Mở Settings

2. Nhấp vào liên kết Manage space.

Nhấp vào liên kết Manage space
Nhấp vào liên kết Manage space

3. Thực hiện bước 4 (để sao lưu file dữ liệu) và/hoặc bước 5 (cho image hệ thống) bên dưới, tùy thuộc vào những gì bạn muốn quản lý không gian. Khi hoàn tất, hãy đến bước 6 bên dưới.

4. Để quản lý không gian sao lưu file dữ liệu

A) Nhấn vào nút View backups.

Nhấn vào nút View backups
Nhấn vào nút View backups

Nếu nút View backups có màu xám, điều đó có nghĩa là bạn không có bất kỳ bản sao lưu nào.

B) Chọn thời gian sao lưu bạn muốn xóa và nhấn vào nút Delete.

Chọn thời gian sao lưu bạn muốn xóa
Chọn thời gian sao lưu bạn muốn xóa

C) Nhấn vào Delete để xác nhận.

Nếu xóa bản sao lưu file dữ liệu duy nhất cho máy tính, thì bạn cũng sẽ có tùy chọn Delete and run backup now.

Tùy chọn Delete and run backup now
Tùy chọn Delete and run backup now

D) Nhấn Close và chuyển đến bước 3 ở trên.

5. Để quản lý không gian cho image hệ thống:

A) Nhấn vào nút Change settings.

Nếu nút Change settings có màu xám, điều đó có nghĩa là bạn không có bất kỳ image hệ thống nào khả dụng.

Nhấn vào nút Change settings
Nhấn vào nút Change settings

B) Chọn cách bạn muốn Windows giữ lại image hệ thống cũ và nhấn OK.

Chọn cách bạn muốn Windows giữ lại image hệ thống cũ
Chọn cách bạn muốn Windows giữ lại image hệ thống cũ

Nếu tắt lịch trình sao lưu tự động, thì bạn sẽ thấy ảnh chụp màn hình bên trái ở trên.

Nếu kích hoạt lịch trình sao lưu tự động bao gồm image hệ thống, thì bạn sẽ thấy ảnh chụp màn hình bên phải. Bạn có thể thay đổi không gian tối đa được Windows sử dụng để lưu trữ image hệ thống trên ổ đĩa bằng cách điều chỉnh thanh trượt Max Usage cho ổ đĩa (ví dụ: "E") trong cài đặt System Protection.

Điều chỉnh thanh trượt Max Usage
Điều chỉnh thanh trượt Max Usage

C) Nhấn vào Delete để xác nhận và chuyển đến bước 3 ở trên.

Nhấn vào Delete để xác nhận
Nhấn vào Delete để xác nhận

6. Khi hoàn tất, nhấn Close.

Nhấn Close
Nhấn Close

7. Bây giờ, bạn có thể đóng Backup and Restore (Windows 7) nếu muốn.

Thứ Năm, 05/03/2020 11:46
52 👨 1.612
0 Bình luận
Sắp xếp theo