Quản lý các Add-on trong Internet Explorer 8

Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về Internet Explorer 8 add-on và tìm hiểu xem làm cách nào để tìm kiếm và cài đặt add-on, làm cách nào để enable/disable chúng, làm cách nào để xóa nó hoàn toàn khỏi hệ thống. Chúng ta cũng sẽ xem xét xem làm cách nào để tìm kiếm thêm thông tin về các add-on đã cài đặt; làm cách nào để cấu hình bộ lọc InPrivate và các luật bởi Internet Explorer của bạn.

Làm cách nào để cài đặt Add-on

Có hai cách bạn có thể tìm kiếm và cài đặt add-on trong Internet Explorer 8: Bạn có thể duyệt trực tiếp đến thư viện Internet Explorer add-on hoặc bạn có thể nhấn vào 'Get more add-on', từ menu xổ xuống, nhấn vào đường liên kết như dưới đây:

Thư viện sẽ trình diễn tất cả add-on theo các mục. Để tìm kiếm một add-on bạn vào trực tiếp các mục mong muốn hoặc đơn giản là tìm kiếm nó. Ví dụ, chúng ta sẽ chọn mục Music.

Khi mục được lựa chọn được tìm vào, kiểm tra xem add-on đó làm cài gì, chọn một cài mà bạn mong muốn và nhấn vào nút phản hồi 'Add to Internet Explorer'

Sau khi nhấn vào nút 'Add to Internet Explorer', bạn sẽ được trình duyệt hỏi để chọn lựa nếu bạn muốn cài đặt add-on đó hoặc không. Trước khi tiếp tục, bạn cũng có các tùy chọn để thiết đặt có đặt add-on đó làm mặc định cho mục được lựa chọn không.

Nếu bạn chọn nó làm mặc định, nó sẽ được truy cập từ menu phím tắt chính.

Trong screenshot ở trên, nếu bạn chọn add-on Weather.com làm mặc định, mỗi lần bạn sử dụng Accelerators, nó sẽ hiển thị trên một danh sách ngắn các accelerator mặc định.

Làm cách nào để quản lý các add-on đã cài đặt

Để truy cập vào tất cả các add-on đã cài đặt, nhấn vào menu Tools và chọn Manage add-on từ menu xổ xuống.

Cửa sổ Manage add-on sẽ xuất hiện

Trong cửa sổ Manage add-on bạn có thể điều khiển các mở rộng, thanh toolbar, bộ tìm kiếm, bộ accelerator mà trình duyệt của bạn đang dùng. Bạn cũng có thể cấu hình InPrivate Filters.

Làm cách nào để quản lý Toolbars và Extentions

Trong cửa sổ Manage add-on, chọn Toolbars and Extensions. Ở đây bạn có thể nhìn thấy các toolbars và các extensions mà máy hiện tại đã cài đặt. Chọn add-on mà bạn muốn cài đặt. Nếu toolbar hoặc extension bị vô hiệu hóa, trong phần bên phải thấp hơn của cửa sổ bạn sẽ thấy nút Enable, như màn hình dưới đây:

Nếu toolbar/extension đang được chọn hiện ở trạng thái enable, bạn sẽ thấy nút Disable ở phần bên phải thấp hơn của cửa sổ. Nếu nhấn vào nó, toolbar/extension đó sẽ bị vô hiệu hóa. Để hiểu thêm về các add-on chỉ rõ và các thông tin kèm theo, nhấn vào liên kết More Information ở khung bên phải của cửa sổ Manage add-on.

Làm cách nào để quản lý Search Providers

Nếu bạn chọn Search Providers trong cửa sổ Manage add-on, bạn có thể thấy các search provider hiện tại đã cài đặt trên Internet Explorer 8. Để enable một search provider làm mặc định, bạn chỉ cần chọ nó và nhấn vào nút Set as Default ở phía dưới. Bạn cũng có thể xóa một search provider bằng cách chọn nó và nhấn nút Remove. Một tùy chọn khác có giá trị được đề cập ở đây là khả năng đề nghị enable hoặc disable khi gõ vào ô tìm kiếm. Bạn có thể đề nghị disable bằng cách nhấn vào liên kết 'Disable Suggestions'. Nếu nó đã bị disable, bạn có thể enable nó trở lại bằng cách nhấn vào 'Enable Suggestions'.

Các Search provider cũng có thể được thay đổi trực tiếp từ ô tìm kiếm trên khung phía trên bên phải của cửa sổ Internet Explorer. Đây là cách nhanh gọn để chuyển đổi trạng thái qua lại giữa các search provider. Tuy nhiên, cách này chỉ chuyển đổi search provider cho ô tìm kiếm. Search provider cho ô địa chỉ chỉ có thể thay đổi bằng cách dùng phương pháp đã được diễn tả ở trên.

Làm cách nào để quản lý accelerator

Trong cửa sổ Manage add-on, chọn Accelerators. Ở đây bạn sẽ thấy một danh sách tất cả các accelerator đã cài đặt. Khi chọn một accelerator, bạn có một tùy chọn để đặt nó làm mặc định cho mục của nó hoạc bỏ chọn nó làm mặc định. Để làm việc này, nhấn vào nút thích hợp từ khung bên phải của cửa sổ.

Chúng ta cũng có thể disable một accelerator, hoặc enable nó, bằng cách nhấn vào nút có tên giống với hành động mà bạn muốn thực hiện.

Để xóa một accelerator, chọn nó và nhấn nút Remove.

Quản lý InPrivate filters

Inprivate filtering là một tính năng mới cung cấp cho người dùng khả năng điều khiển và lựa chọn về các thông tin mà các website của các hãng thứ ba có thể dùng đề ghi dấu hoạt động duyệt web. Không có bất kì một filter được tạo trước trong Internet Explorer add-on Gallery. Nếu bạn tìm thấy một số filter mà mình muốn dùng, bạn có thể import nó và thay đổi nó từ cửa sổ Manage add-on. Nhấn vào Inprivate Filtering và bạn sẽ thấy filter hiện tại được sử dụng bởi Internet Explorer.

Để import filter, nhấn vào nút Import và chọn '.xml' chứa trong fitler. Để export filter của bạn, nhấn vào nút Export, chọn thư mục bạn muốn export chúng, gõ vào tên file và nhấn vào nút Save. Để xóa tất cả các filter, nhấn vào nút Delete all.

Từ cửa sổ này bạn cũng có thể thay đổi trạng thái của filter được chọn. Bạn có thể nhấn vào nút Allow và nó sẽ disable filter/rule đó. Để enable nó trở lại, chọn filter và nhấn vào Allow. Để xóa một filter/rule, chọn nó và nhấn Remove.

Chú ý: InPrivate Filtering theo mặc định được đặt ở chế độ tắt và phải được enable. Để sử dụng tính năng này, chọn InPrivate Filtering từ menu Safety.

Kết luận

Như bạn thấy, quản lý các add-on trong Internet Explorer 8 thì rất dễ dàng. Nếu bạn đã dùng Internet Explorer 8 và có các thủ thuật khác để quản lý các add-on, hãy chia sẻ nó cho mọi người.

Thứ Ba, 28/04/2009 10:58
2,73 👨 4.448
0 Bình luận
Sắp xếp theo