Picture Info bổ sung nhiều tính năng mới cho Windows Phones

Picture Info là một ứng dụng tuyệt vời cho phép người dùng dễ dàng xem các thông tin từ dữ liệu meta của hình ảnh trên thiết bị Windows Phone. Và hôm nay, Picture Info nhận bản cập nhật mới giúp người dùng xem nhiều hơn thông tin từ dữ liệu của ảnh chẳng hạn như khẩu độ, tốc độ màn trập, và ngày sửa đổi.

Tải Picture Info 2.7

Picture Info cập nhật bổ sung nhiều tính năng mới cho Windows Phones

Ngoài ra, người dùng đã có thể xoá đi tất cả các dữ liệu meta từ một hình ảnh nhất định.

Dưới đây là chi tiết thay đổi trong phiên bản 2.7:

 • Thêm thẻ EXIF mới: Ngày chỉnh sửa, Loại file, EXIF thông tin phiên bản, không gian màu, ApertureValue, ShutterSpeedValue, ExposureIndex
 • Ngày chụp ảnh
 • Xóa tất cả dữ liệu EXIF từ các hình ảnh
 • Đổi tên ảnh và xóa tất cả các dữ liệu EXIF
 • Chia sẻ hình ảnh chi tiết về vị trí/GPS thông qua văn bản/SMS
 • Khóa/Mở khóa bản đồ
 • Tên vị trí (địa chỉ, thành phố, quốc gia) trên bản đồ
 • Giải thích cho thẻ EXIF
 • Trang chi tiết bây giờ là trang mặc định của ứng dụng
 • Donate page
 • Cải tiến giao diện người dùng và sửa lỗi
 • Text wrapping cho File name khi tên tập tin không được nhìn thấy
 • Exposures lâu hơn 1 giây được hiển thị như là 1/0 giây
 • Sửa lỗi với chủ đề tối
Thứ Tư, 11/02/2015 13:36
31 👨 77
0 Bình luận
Sắp xếp theo