Phục hồi ảnh kỹ thuật số

Hình ảnh kỹ thuật số được lưu trữ trong nhiều thiết bị khác nhau như Memory Stick, Compact Flash, đĩa cứng... Khi đã bị xóa, thậm chí là đã format thiết bị lưu trữ, vẫn có thể phục hồi với Zero Assumption Digital ImageRecovery-ZADI.

Có rất nhiều phần mềm phục hồi các định dạng file khác nhau, nhưng ZADI chuyên nghiệp hơn do nó chỉ thuần túy tác động đến ảnh kỹ thuật số. Phần mềm có dung lượng 628 KB, tác giả là Alexey V.Gubin, tải về miễn phí từ địa chỉ www.z-a-recovery.com .

Các bước phục hồi như sau: Mở cửa sổ chương trình. Trong khung Select device to analyze: Chọn thiết bị sẽ tác động để phục hồi file hình ảnh. Khung Specify folder to Store recovered inmage in: Bấm vào nút bên cạnh, chỉ vị trí thư mục chứa hình ảnh được phục hồi. Bấm nút Proceed để bắt đầu. Cửa sổ thứ hai mở ra hiển thị tiến trình, số lượng file phục hồi được.

Thứ Ba, 08/03/2005 11:15
31 👨 358
0 Bình luận
Sắp xếp theo