45 phím tắt AutoCad hữu ích

Sử dụng AutoCad chuyên nghiệp

Bộ phím tắt trên máy tính, phần mềm, phím tắt trên trình duyệt hay phím tắt trên bất cứ trò chơi nào cũng đều giúp người dùng thực hiện nhanh các thao tác. AutoCad là phần mềm hỗ trợ thiết kế, xử lý và tạo bản vẽ kỹ thuật phổ biến và được nhiều người dùng hiện nay.

Và trên AutoCad cũng có nhiều phím tắt và một số lệnh AutoCad để sử dụng nhanh hơn, thuận tiện và chuyên nghiệp hơn. Với những phần mềm kỹ thuật kiểu AutoCad hay thiết kế như Photoshop thì việc sử dụng các phím tắt là điều cần thiết và nên sử dụng, tránh mất thời gian và khó thao tác trong quá trình thực hiện. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp các phím tắt AutoCad thường dùng để thiết kế.

Tổng hợp phím tắt trên AutoCad

STT Phím tắt Chức năng
1 Ctrl+A Chọn tất cả đối tượng
2 Ctrl+C Sao chép đối tượng
3 Ctrl+D Chuyển chế độ phối hợp màn hình hiển thị
4 Ctrl+F Bật/tắt chế độ truy bắt điểm Snap
5 Ctrl+G Bật/tắt chế độ màn hình lưới
6 Ctrl+H Bật/tắt chế độ lựa chọn Group
7 Ctrl+N Tạo mới bản vẽ
8 Ctrl+O Mở bản vẽ có sẵn trong máy
9 Ctrl+P Mở giao diện in
10 Ctrl+Q Thoát giao diện
11 Ctrl+S Lưu bản vẽ
12 Ctrl+X Cắt đối tượng
13 Ctrl+Y Thực hiện lại hành động cuối
14 Ctrl+Z Hoàn tác hành động cuối cùng
15 Ctrl+V Dán đối tượng
16 Ctrl+Shift+C Sao chép một điểm vào clipboard
17 Ctrl+Shift+H Bật/tắt toàn bộ công cụ trên màn hình thiết kế
18 Ctrl+Shift+I Bật/tắt điểm hạn chế trên đối tượng
19 Ctrl+Shift+V Dán dữ liệu theo khối
20 Ctrl+Shift+Tab Chuyển sang bản vẽ trước
21 Ctrl+Tab Chuyển đổi qua lại giữa các tab làm việc
22 Ctrl+Page Down Chuyển sang tab tiếp theo trong bản vẽ thực hiện
23 Ctrl+Page Up Chuyển sang tab trước đó trong bản vẽ thực hiện
24 Ctrl+[ Hủy lệnh thực hiện
25 ESC Hủy lệnh thực hiện
26 Ctrl+0 Làm sạch màn hình
27 Ctrl+1 Bật thuộc tính đối tượng
28 Ctrl+2 Bật/tắt cửa sổ Design Center
29 Ctrl+3 Bật/tắt cửa sổ công cụ Palette
30 Ctrl+4 Bật/tắt cửa sổ Sheet Palette
31 Ctrl+6 Bật/tắt cửa sổ liên kết tới file bản vẽ gốc
32 Ctrl+7 Bật/tắt giao diện Markup Set Manager
33 Ctrl+8 Bật nhanh máy tính
34 Ctrl+9 Bật/tắt giao diện Command
35 F1 Bật giao diện trợ giúp
36 F2 Bật/tắt giao diện lịch sử command
37 F3 Bật/tắt chế độ truy bắt điểm Snap
38 F4 Bật/tắt chế độ truy bắt điểm 3D
39 F6 Bật/tắt hệ trục tọa độ người dùng UCS
40 F7 Bật/tắt màn hình lưới
41 F8 Bật/tắt chế độ cố định chiều dọc, ngang của nét vẽ
42 F9 Bật/tắt chế độ truy bắt điểm chính xác
43 F10 Bật/tắt chế độ Polar tracking
44 F11 Bật/tắt chế độ truy bắt điểm Object snap
45 F12 Bật/tắt chế độ hiển thị thông số con chuột dynamic input

Hy vọng bài viết này hữu ích với bạn!

Thứ Hai, 27/05/2019 08:05
4,26 👨 501