Phát hành sớm OpenBSD 6.3, có thể tải về ngay

Người dùng có thể tải OpenBSD từ nhiều nguồn, được liệt kê tại trang chủ của họ. Theo tuyên bố của nhóm phát triển thì bản 6.3 sẽ có những thay đổi mới như sau:

 • Cải thiện khả năng hỗ trợ phần cứng, gồm cả SMP và ARM64.
 • Cải thiện vmm(4) / vmm(8), gồm cả hỗ trợ CD/DVD.
 • Cải thiện các lớp chồng không dây IEEE 802.11.
 • Cải thiện các lớp chồng mạng hữu cơ.
 • Cải thiện bộ cài (installer).
 • Điều hướng daemon và cải thiện mạng vùng người dùng (useland).
 • Gia tăng khả năng bảo mật.
 • Cải thiện dhclient(8).
 • OpenSMTPD 6.0.4.
 • OpenSSH 7.7.
 • LibreSSL 2.7.2.

Danh sách các trang tải OpenBSD 6.3 https://www.openbsd.org/ftp.html

Danh sách đầy đủ các thay đỏi trên OpenBSD 6.3 https://www.openbsd.org/63.html

Xem thêm:

Thứ Bảy, 07/04/2018 10:50
51 👨 283
0 Bình luận
Sắp xếp theo