Phần mềm diệt virus D32 tiếp tục cập nhật các virus mới Bagle.bj.exe.worm.W32, Bagle.bj.cpl.worm.W32

Phần mềm diệt virus D32 vừa cập nhật ngày 05-02-2005 với nhiều virus mới như: Bagle.bj.exe.worm.W32, Bagle.bj.cpl.worm.W32, Bagle.bj.scr.worm.W32 và Mellon.worm.W32.

Phần dành cho máy đã cài đặt D32

Nếu máy tính bạn đã cài sẵn D32 vui lòng tải bản cập nhật: D32 Update 05-02-2005 (Dung lượng 148 Kb)

Phần dành cho máy chưa cài đặt D32

Nếu máy tính bạn chưa cài phần mềm D32 vui lòng Download bản sau:
Download phần mềm diệt virus: D32 Anti-Virus
Dung lượng khoảng: 1.85 Mb
Sau khi cài đặt xong bạn nhớ phải tải phần Update ngày 05-02-2005 và cài đặt trên máy

Thứ Bảy, 05/02/2005 09:22
31 👨 855
0 Bình luận
Sắp xếp theo