• Hướng dẫn kết nối máy chiếu với máy tính, laptop Hướng dẫn kết nối máy chiếu với máy tính, laptop
    Việc kết nối máy chiếu với laptop hoặc máy tính thường dùng trong những buổi họp, thuyết trình, hội thảo, hoặc hội nghị. Và để có thể trình chiếu màn hính máy tính lên máy chiếu, chúng ta cần phải thực hiện chính xác những bước kết nối máy tính với máy chiếu.
  • 5 cách cơ bản để update, cập nhật driver cho máy tính 5 cách cơ bản để update, cập nhật driver cho máy tính
    Hãy cập nhật driver thường xuyên để đảm bảo các thiết bị phần cứng được hệ điều hành nhận diện đúng và hoạt động tốt trên máy tính. Hãy tham khảo những giải pháp dưới đây của chúng tôi để cập nhật driver đơn giản hơn nhé.