Ngăn Windows thông báo cho phần mềm diệt virus khi bạn mở và gửi file đính kèm email

Bài viết này sẽ hữu ích, nếu bạn muốn ngăn Windows thông báo cho phần mềm diệt virus quét file đính kèm. Bạn có thể tắt hoặc vô hiệu hóa chức năng này với sự trợ giúp của Local Group Policy Editor và Registry Editor.

Ngăn Windows thông báo cho phần mềm diệt virus khi mở file đính kèm

Windows 10 cung cấp cài đặt Group Policy, Notify antivirus programs when opening attachments, dừng quét file đính kèm email khi bạn mở chúng. Để ngăn Windows thông báo cho phần mềm diệt virus quét file đính kèm, hãy làm theo các bước sau:

Nhấn Win + R để mở lời nhắc Run. Sau đó, nhập gpedit.msc và nhấn nút Enter để mở Local Group Policy Editor trên máy tính. Sau khi mở, điều hướng đến đường dẫn này:

User Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Attachment Manager

Ở phía bên tay phải, bạn sẽ nhận được một cài đặt có tên Notify antivirus programs when opening attachments. Theo mặc định, nó được đặt thành Not Configured. Chọn tùy chọn Disable và nhấp vào nút Apply > OK tương ứng.

Ngăn Windows thông báo cho phần mềm diệt virus khi mở file đính kèm
Ngăn Windows thông báo cho phần mềm diệt virus khi mở file đính kèm

Cài đặt policy này cho phép bạn quản lý hành vi thông báo đối với các chương trình diệt virus đã đăng ký. Nếu nhiều chương trình được đăng ký, tất cả chúng sẽ được thông báo. Nếu chương trình diệt virus đăng ký đã thực hiện kiểm tra khi truy cập hoặc quét file khi chúng đến email server của máy tính, thì các lệnh gọi bổ sung sẽ là không cần thiết.

Nếu bạn bật cài đặt policy này, Windows sẽ yêu cầu chương trình diệt virus đã đăng ký quét file khi người dùng mở file đính kèm. Nếu chương trình diệt virus không thông qua, file đính kèm sẽ bị chặn mở.

Nếu bạn tắt cài đặt policy này, Windows sẽ không gọi các chương trình diệt virus đã đăng ký khi file đính kèm được mở.

Nếu bạn không cấu hình cài đặt policy này, Windows sẽ không gọi các chương trình diệt virus đã đăng ký khi file đính kèm được mở. Sau đó, Windows sẽ không thông báo cho phần mềm diệt virus đã đăng ký để quét bất kỳ file đính kèm nào.

Trong trường hợp bạn muốn kích hoạt lại tính năng này, hãy điều hướng cùng một đường dẫn trong Local Group Policy Editor và chọn tùy chọn Not Configured.

Ngăn Windows thông báo cho phần mềm diệt virus khi bạn mở và gửi file đính kèm email bằng Registry

Để ngăn Windows thông báo cho phần mềm diệt virus quét file đính kèm bằng Registry Editor, hãy làm theo các bước sau:

Lưu ý: Trước tiên, đừng quên tạo điểm khôi phục hệ thống và sao lưu tất cả các file Registry.

Đầu tiên, bạn sẽ mở Registry Editor trên máy tính. Để làm điều đó, hãy nhấn Win + R để mở Run, nhập regedit và nhấn nút Enter. Nếu lời nhắc UAC xuất hiện, hãy nhấp vào nút Yes. Sau khi mở Registry Editor, hãy điều hướng đến đường dẫn sau:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments

Nếu key Attachments không có ở đó, hãy nhấp chuột phải vào Policies và chọn New > Key. Sau đó, đặt tên nó là Attachments. Tuy nhiên, nếu bạn có thể thấy key Attachments bên trong Policies, bạn có thể bỏ qua bước này.

Tạo key Attachments
Tạo key Attachments

Sau đó, nhấp chuột phải vào Attachments và chọn New > DWORD (32-bit) Value.

Đặt tên nó là ScanWithAntiVirus. Sau đó, nhấp đúp vào ScanWithAntiVirus, đặt Value data1 và nhấp vào nút OK để lưu thay đổi.

Đặt Value Data của ScanWithAntiVirus thành 1 để vô hiệu hóa tính năng
Đặt Value Data của ScanWithAntiVirus thành 1 để vô hiệu hóa tính năng

Nếu bạn đặt Value data1, chức năng quét file đính kèm sẽ bị vô hiệu hóa. Tuy nhiên, nếu bạn muốn kích hoạt lại nó, bạn có thể xóa key Attachments này hoặc đặt Value data của ScanWithAntiVirus thành 3 (mở Registry Editor, điều hướng theo đường dẫn tương tự như đã đề cập ở trên, nhấp đúp vào ScanWithAntiVirus và đặt giá trị của nó cho phù hợp).

Xem thêm:

Thứ Tư, 25/11/2020 08:13
59 👨 278
0 Bình luận
Sắp xếp theo