Ngăn việc tạo file Thumbs.db trong Windows XP

Windows có một điều khó chịu là hiển thị các thumbnail thư mục mặc dù bạn có thể không muốn hiển thị thumbnail trên một số thư mục (như My Pictures). Đối với tôi thì tôi thích xem thư mục My Pictures trong chế độ List hoặc Details và các thư mục con của My Pictures thì trong chế độ thumbnail.

Điều khó chịu thực sự là thậm chí cả khi bạn vào Tools > Options > View và kích chọn "Apply to All Folders", Windows sẽ vẫn đưa trở về chế độ xem thumbnail. Vấn đề này xảy ra là bởi Windows sẽ hiển thị một thư mục trong chế độ thumbnail nếu nó tìm thấy file THUMBS.DB trong thư mục đó.

THUMBS.DB là một file cache về cơ bản được Windows sử dụng để lưu trữ hiển thị thư mục (có chứa ảnh hoặc video) cho lần mở tiếp theo, các thumbnail hiển thị sẽ được tải nhanh hơn do đó bạn không phải đợi lâu.

Tuy nhiên, với tốc độ chậm chạp của máy tính hiện tại, điều đó hoàn toàn không có lợi do nó ngày một chiếm nhiều dung lượng trống trên máy tính.

Vô hiệu hóa chế độ Thumbnail

Bạn có thể xóa file thumbnail bất cứ lúc nào nhưng sau đó Windows sẽ lại tạo lại nó. Để ngăn chặn điều này, bạn chỉ có cách là vô hiệu hóa chế độ thumbnail trong Folder Options hoặc thông qua chỉnh sửa registry.

Trong Explorer, vào Tools chọn Folder Options, vào tab View

Bỏ chọn tại phần "Do not cache thumbnails" và kích OK. Windows sẽ không tự động tạo file THUMBS.DB trong các thư mục xem ở chế độ thumbnail nữa, điều đó có nghĩa là bạn cần thiết lập lại chế độ xem mỗi khi cần xem thumbnail ảnh hoặc video. Đảm bảo bạn đã xóa hết các file THUMBS.DB đã được tạo trước đây.

Bạn vẫn cần thiết lập hiển thị của thư mục bằng tay: chuột phải vào thư mục và chọn Properties. Kích vvào Customize và chọn từ danh sách (Documents, Pictures, Photo Album, Music,..)

Vô hiệu hóa chế độ Thumbnail bằng chỉnh sửa Registry

Mở cửa sổ registry (regedit.exe) từ cửa sổ lệnh Run và điều hướng tới khóa sau:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Explorer\Advanced 

Kích đúp vào khóa DisableThumbnailCache trong phần bên phải và thay đổi giá trị của nó thành 1. Nếu khóa này không hiển thị ở đây, vào phần Edit > New > DWORD Value và tạo khóa DisableThumbnailCache với giá trị là 1.

Đóng cửa sổ Registry và khởi động lại máy tính để thay đổi có hiệu lực.

Nếu bạn có nhiều thư mục chứa ảnh thì việc vô hiệu hóa chế độ cache thumbnail là hợp lý bởi mỗi bức ảnh tạo ra khoảng 2KB cache, điều đó có nghĩa là nếu thư mục chứa 1000 ảnh sẽ tạo ra một cache có dung lượng 2MB.

Thứ Năm, 15/01/2009 12:04
  • 7.747