Cách ngăn Epic Launcher khởi chạy cùng với Windows

Khi bạn cài đặt Epic Launcher trong Windows 10, nó sẽ tự thêm vào danh sách khởi động. Làm như vậy sẽ khiến Windows khởi động ứng dụng Epic Games Launcher ngay khi bạn đăng nhập. Điều này rất hữu ích nếu bạn muốn truy cập vào Epic Launcher ngay khi khởi động hệ thống.

Nhược điểm là Epic Launcher khá nặng và làm tăng thời gian khởi động Windows 10. Để làm cho Windows 10 khởi động nhanh hơn và giảm thời gian khởi động, dưới đây là các bước bạn cần làm theo để loại bỏ Epic khỏi Windows Startup và ngăn Epic Launcher khởi chạy cùng với Windows 10.

Cách ngăn Epic Launcher khởi chạy cùng với Windows

Có hai cách để loại bỏ Epic Launcher khỏi danh sách khởi động Windows.

1. Từ ứng dụng Epic Games Launcher

Để vô hiệu hóa việc khởi động Epic Launcher từ cài đặt ứng dụng, hãy làm theo các bước sau:

  • Bước 1: Mở menu Start bằng cách nhấn phím Win.
  • Bước 2: Tìm kiếm "Epic Games Launcher" và mở nó.
  • Bước 3: Trong ứng dụng, nhấp vào tùy chọn Settings.
Nhấp vào tùy chọn Settings
Nhấp vào tùy chọn Settings
  • Bước 4: Bây giờ, bỏ chọn tùy chọn Run when my computer starts.
Bỏ tích ở tùy chọn Run when my computer starts
Bỏ tích ở tùy chọn Run when my computer starts

Các cài đặt được lưu tự động và bạn đã xóa Epic Launcher khỏi Windows Startup. Từ giờ trở đi, Epic Games Launcher sẽ không khởi chạy cùng Windows nữa.

Để kích hoạt lại và làm cho ứng dụng khởi chạy cùng với Windows, hãy làm theo các bước tương tự nhưng chọn hộp kiểm trong bước 4.

2. Từ Task Manager

Để ngăn Epic Games Launcher khởi động với Windows bằng Task Manager, hãy làm theo các bước dưới đây.

  • Bước 1: Nhấp chuột phải vào thanh tác vụ.
  • Bước 2: Chọn tùy chọn Task Manager.
  • Bước 3: Trong Task Manager, chuyển đến tab Startup.
  • Bước 4: Tìm "EpicGamesLauncher" trong danh sách và chọn nó.
  • Bước 5: Nhấp vào nút Disable.
Nhấp vào nút Disable
Nhấp vào nút Disable

Ngay khi bạn nhấp vào nút Disable, Windows sẽ xóa nó khỏi danh sách khởi động. Sau khi xóa, Epic Launcher không còn khởi chạy cùng với Windows nữa.

Để bật lại, hãy làm theo các bước tương tự nhưng chọn "Enable" trong bước 5.

Tại sao lại xóa Epic Games Launcher khỏi danh sách Windows Startup?

Giống như nhiều ứng dụng, Epic Launcher sẽ tự thêm vào danh sách Windows Startup ngay khi bạn cài đặt nó. Nói chung, đây là một điều tốt. Tuy nhiên, càng có nhiều ứng dụng trong hàng đợi khởi động Windows, thời gian khởi động Windows sẽ càng lâu. Điều này là do Windows cố gắng khởi chạy tất cả các ứng dụng trong danh sách Windows Startup, ngay khi bạn đăng nhập vào hệ thống.

Vì có nhiều ứng dụng trong danh sách khởi động đồng nghĩa với thời gian khởi động lâu hơn, nên việc tắt các ứng dụng không thực sự cần thiết khởi chạy cùng Windows luôn là một điều tốt.

Nếu bạn thực sự muốn một ứng dụng tự động khởi động sau khi Windows chạy, nhưng không muốn nó ảnh hưởng đến toàn bộ thời gian khởi động hệ thống, bạn có thể sử dụng Task Scheduler để trì hoãn các chương trình khởi động.

Thứ Năm, 21/05/2020 17:03
51 👨 230