Nếu kéo căng hết cỡ, các bộ phận cơ thể người to lớn như thế nào?

Nếu trải rộng hết cỡ, não người có kích thước bằng một chiếc vỏ gối, da người bao phủ sàn của một chiếc lều nhỏ, còn ruột người có chiều dài tương đương một tòa nhà ba tầng, trong khi các mạch máu trong cơ thể người nếu xếp thẳng có thể bao quanh Trái Đất 4 lần.

Thứ Ba, 05/09/2017 16:27
41 👨 444