MSN Messenger 7.0 có thể ngăn chặn một vài virus

Một hãng bảo mật cho biết, phiên bản MSN Messenger 7.0 có các đặc tính giúp ngăn chặn sự phát tán của một vài virus mà đang tấn công vào các khách hàng IM của Microsoft.

Theo đó, MSN Messenger 7.0 hiện đang khoá các tệp tin định dạng .pif, các tệp tin mà một số virus IM thường sử dụng để phát tán và tấn công vào phần mềm IM như virus Kelvir và Bropia.

Tuy nhiên, MSN Messenger 7 không thông báo cho người sử dụng biết điều này. Ngoài ra, còn một số thay đổi khác đối với phiên bản mới này là khả năng lọc file trong quá trình vận chuyển. Những loại file có định dạng như .exe, .com và .scr, cũng thường được các hacker dùng để phát tán virus, đều bị lọc ra khỏi quá trình chuyển.

Thứ Hai, 11/04/2005 11:50
31 👨 39
0 Bình luận
Sắp xếp theo