Ms Word 2007 - Bài 1: Tạo mới một trang văn bản

Khi bạn mở Word sẽ có một tài liệu trống xuất hiện, nó trông như một tờ giấy và chiếm một khoảng lớn màn hình. Bạn muốn bắt đầu làm việc nhưng không biết bằng cách nào:

  • Bạn sẽ gõ văn bản ở đâu?
  • Nếu muốn thụt đầu dòng thì phải làm sao?
  • Thay đổi canh lề như thế nào?
  • Làm sao để lưu tài liệu?

Hãy khởi đầu bằng cách làm quen với một số điểm căn bản của Word.

Thứ Ba, 14/05/2019 14:07
3,76 👨 15.883
0 Bình luận
Sắp xếp theo